10 i 11 marca w Hotelu Maritim w Berlinie dowódcy sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec będą uczestniczyć w konsultacjach, które odbędą się pod hasłem „Misja – naszym zadaniem, dowodzenie – naszym zawodem, odpowiedzialność – naszym fundamentem” Konsultacje odbędą się pod przewodnictwem generała Wolfganga Schneiderhahna. Do zaproszonych gości należą kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Do oficerów przemówi również minister obrony Franz Josef Jung.

Spotkanie dowódców ma na celu omówienie postępów w transformacji, jaką Bundeswehra przechodzi od 2004r. i która ma celu polepszenie gotowości bojowej niemieckiej armii oraz lepsze jej przygotowanie do wyzwań w przyszłości. Drugim ważnym zagadnieniem to tzw. kultura dowodzenia w niemieckich siłach zbrojnych.

Konsultacje na szczeblu dowódczym w armii niemieckiej odbywają się od powstania Bundeswehry. Są one organizowane z inicjatywy generalnego inspektora sił zbrojnych Niemiec. Ostatnie miało miejsce w 2005 w dawnej stolicy Niemiec Bonn.