Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał dzisiaj z Hutą Stalowa Wola aneks do umowy z grudnia 2016 roku. Na jego mocy spółka wyprodukuje i dostarczy kolejne dwie haubice samobieżne Krab kalibru 155 milimetrów i wozy towarzyszące. Do końca 2022 roku przedsiębiorstwo przekaże je do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu wraz z innymi pojazdami, w tym wozem dowodzenia, wozem amunicyjnym oraz remontu uzbrojenia i elektroniki. Wartość zamówienia wyniesie około 100 milionów złotych.

Polska Grupa Zbrojeniowa podała, że zakup był możliwy dzięki oszczędnościom, które pojawiły się po wewnętrznym audycie efektywności przeprowadzonym przez HSW na projekcie Regina. Decyzją zamawiającego pieniądze przeznaczono na zakup dodatkowego uzbrojenia.

– Realizacja programów długookresowych to coś, na czym zależy wszystkim spółkom skupionym w PGZ – podkreślił prezes Andrzej Kensbok. – Pozwala to na inne, bardziej optymalne kosztowo i pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych, zaangażowanie naszych zakładów, dlatego między innymi zabiegamy o to, by resort uwzględniał w swoich planach zakupowych dłuższą perspektywę czasową i większe ilości sprzętu.

Chwilę wcześniej podpisano aneks do umowy z 2016 roku.
(PGZ)

Na początku grudnia zakończyły się tegoroczne dostawy haubic Krab dla polskich Wojsk Lądowych. Ostatnie w tym roku haubice i pojazdy specjalistyczne, które otrzymał 23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu, sformują pierwszą i drugą baterię dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) Regina. Jest to drugi z czterech DMO zakontraktowanych przez resort obrony w ramach programu operacyjnego – Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W ramach jesienno-zimowych dostaw artylerzyści z Bolesławca odebrali łącznie 16 Krabów, 8 wozów dowodzenia, 4 wozy amunicyjne oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki. W 2021 roku HSW wyposaży bolesławiecki pułk w kompletny DMO, którego skład stanowić będą trzy baterie z 24 samobieżnymi haubicami Krab, 11 wozami podsystemu dowodzenia (2 wozy dowódczo-sztabowe, 9 wozów dowodzenia) oraz 7 wozami podsystemu logistycznego (6 wozów amunicyjnych i wóz remontu uzbrojenia i elektroniki). W 2020 roku HSW przeszkoliła około 130 żołnierzy i artylerzystów, przyszłych użytkowników haubic i całej rodziny specjalistycznego sprzętu towarzyszącego.Kontrakt w sprawie zakupu czterech dywizjonowych modułów ogniowych Regina liczących ogółem dziewięćdziesiąt sześć Krabów podpisano 14 grudnia 2016 roku. Oprócz haubic umowa zakładała dostawę wozów dowódczych, amunicyjnych i wsparcia logistycznego. Podkreśla się, że jest to największy kontrakt w historii skierowany do polskiego przemysłu zbrojeniowego na dostawy uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Dostawy zgodnie z umową mają zakończyć się w 2024 roku.

Pierwszy DMO Regina dostarczono do 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w 2017 roku na podstawie umowy wdrożeniowej zawartej pomiędzy Hutą Stalowa Wola a Inspektoratem Uzbrojenia z dnia 12 maja 2008 roku. Łączna ilość dział przewidziana obiema umowami to 120 sztuk.

Haubice samobieżne Krab są głównym uzbrojeniem pułków artylerii Wojsk Lądowych. Służą w 11. Mazurskim Pułku Artylerii z Węgorzewa (16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka), 5. Lubuskim Pułku Artylerii z Sulechowa (12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana) i 23. Śląskim Pułku Artylerii z Bolesławca (11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej).

W zakładach w Stalowej Woli wytwarzane są lufy kalibru 155 milimetrów do Krabów i kalibru 120 milimetrów do moździerzy Rak. W 2020 roku przeprowadzono w HSW zakupiono kolejne maszyny służące do obróbki i wytwarzania luf, dzięki którym ma się zwiększyć zdolność przerobu tych kluczowych elementów dział.

Spółka może produkować lufy od kalibru 30 milimetrów aż do 155 milimetrów i do długości lufy 9 metrów. Na początku 2020 roku Huta Stalowa Wola uruchomiła w nowej hali zrobotyzowaną linię produkcyjną przeznaczoną do spawania korpusów podwozi Krabów oraz bojowych wozów piechoty i systemów wieżowych.

Zobacz też: Sukces i wypadek XQ-58A Valkyrie

(informacja prasowa)

Andrzej Pawłowski, Konflikty.pl