Podniesienie kolektywnej zdolności do obrony europejskich państw NATO zwykle postrzegane jest w kategoriach procentu PKB wydawanego na zakup uzbrojenia i gęstej dyslokacji amerykańskich baz. Według portalu Popular Mechanics nie mniej istotne dla bezpieczeństwa na Starym Kontynencie jest utrzymanie sieci dróg, umożliwiającej przerzut wojsk lądowych i zapasów na obszary zagrożone.

Kluczem do wszystkiego ma być zdolność do operowania ciężarówek typu HET (na zdjęciu) do szybkiego transportu broni pancernej i artylerii. Przemieszczanie się takich pojazdów często napotyka na trudności, takie jak słabe nawierzchnie dróg, mosty o za małej nośności i zbyt wąskie tunele. Przykładem miałyby być drogi w krajach nadbałtyckich, czy trasa między przesmykiem suwalskim a Morzem Czarnym.

Jak twierdzi były dowódca sił NATO w Europie, generał broni w stanie spoczynku Ben Hodges, pod koniec ćwiczeń „Saber Guardian” w 2017 roku część sprzętu utknęła w Rumunii i wróciła do Niemiec dopiero po ponad dwóch miesiącach. Dlatego, zdaniem generała, państwa członkowskie powinny rozbudowywać infrastrukturę drogową i kolejową, które w razie zagrożenia ułatwią dotarcie wojsk sojuszniczych.

Powstaje oczywiście pytanie, czy części najcięższego sprzętu nie można byłoby przerzucić drogą powietrzną. Tu pojawia się jednak zagrożenie ze strony coraz liczniej posiadanych przez potencjalnego przeciwnika systemów przeciwlotniczych dalekiego zasięgu. Z natury silnie scentralizowana sieć kolejowa mało odporna jest natomiast na działania dywersyjne, bombardowania czy cyberataki.

Think tank Center for European Policy Analysis (CEPA) sugeruje, że wiele ciężkich pojazdów mogłoby na co dzień pozostawać w prywatnych rękach i być użyte tylko w przypadku mobilizacji (skąd my to znamy?). Warto pamiętać jednak, iż budowa pod ich kątem wyłącznie nowych autostrad stwarza większe ryzyko zniszczenia przez przeciwnika głównych węzłów drogowych już w pierwszych godzinach wojny.

Zobacz też: Patent US Army: zaopatrywanie przez ostrzał moździerzowy

(popularmechanics.com, cepa.org)

Oshkosh Defense