Dowództwo amerykańskich wojsk lądowych zdecydowało się na wydłużenie czasu, który żołnierze spędzą w Europie i Japonii w ramach kontyngentów wojskowych. Sean Kimmons na oficjalnej stronie US Army stwierdza, że wojskowi w tych regionach spędzą dodatkowy rok, a tym samym czas spędzony poza terytorium Stanów Zjednoczonych z obecnych dwudziestu czterech miesięcy wydłuży się do trzydziestu sześciu.

Decyzja zapadła w ramach wysiłków na rzecz zwiększenia gotowości operacyjnej amerykańskich sił zbrojnych w Europie i Japonii. Nowa polityka oznaczać będzie spadek poziomu rotacyjności.

Dotyczyć będzie to żołnierzy udających się do amerykańskich baz wojskowych po 14 czerwca i żołnierzy, którzy nie mają nikogo na utrzymaniu lub nie pozostają w związku małżeńskim z innymi wojskowymi służącymi w amerykańskich wojskach lądowych. Żołnierze, którzy służbę odbywają wraz z członkami rodzin bądź osobami pozostającymi na ich utrzymaniu, dotyczyć będą zmiany trzydziestosześciomiesięczne. Nowe regulacje mogą mieć wpływ na szacunkową liczbę od trzech do pięciu tysięcy żołnierzy rocznie.

– Każdy przebywający w jednym miejscu dłużej zapewni nieco większą stabilność – powiedziała Mary Sturm, która w US Army zajmuje się tworzeniem list żołnierzy przydzielonych do amerykańskich kontyngentów poza granicami państwa.

Dowództwo US Army spodziewa się większej stabilności, która może zapewnić korzyści aż do poziomu drużyny. Przełożyć ma się to na funkcjonowanie i efektywność pracy, zarówno załóg czołgów, jak i pracowników biurowych. Nabyte doświadczenie i współpraca przez dłuższy czas w tym samym zespole mają pomóc w rozwijaniu i wykorzystaniu umiejętności. Opisane zmiany są również częścią większych wysiłków dowództwa w celu złagodzenia problemów logistycznych dla żołnierzy i ich rodziny podczas podróży do nowych lokalizacji w ramach ich stałej zmiany (permanent change of station).

Zasada pełnienia służby liczącej trzydzieści sześć miesięcy znajduje jednak wyjątki. Nowa polityka nie będzie obowiązywać w niemieckim Donaueschingen, włoskim Monte Venda, belgijskim Betrix oraz japońskich: Akizuki Kure, ltami (Sapporo), Kumamoto, Kuma Shima, Kyoga-Misaki, Okumie, Osace, Ie Shimie, Seburiyamie, Sendai i Shariki.

Żołnierze, których obejmą zmiany, już przebywający w bazach w Europie i Japonii przez dwadzieścia cztery miesiące lub krócej, powinni złożenie wniosku o przedłużenie swojej obecności zgodnie z komunikatem numer 042/2019. Nie ma obecnie planów rozszerzenia tej polityki na inne lokalizacje.

Zobacz też: US Army latem odbierze brygadę czołgów M1A2C

(army.mil)

Sgt. 1st Class Howard Reed