Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Pakistanu podpisali we wtorek porozumienie, w którym oba kraje zobowiązały się do „dialogu strategicznego” w sprawach bezpieczeństwa, w szczególności tych dotyczących sytuacji w Afganistanie.

Umowa, podpisana przez Guido Westerwelle i Hinę Rabbani Khar, określiła plan dla przyszłych działań tych państw. Obaj sygnatariusze wskazali na potrzebę kolejnych spotkań i wzmacniania wzajemnych więzi, twierdząc że przyszła współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa będzie pozytywnie wpływać na stabilność regionu.

Zdaniem niemieckiego ministra umowa ta jest bardzo ważnym akcentem w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Niemcy, planując zaangażowanie w Afganistanie po 2014 roku, nie mogą zapominać o wpływie wywieranym przez afgańskiego sąsiada na stan bezpieczeństwa w tym kraju. O dużej roli Pakistanu świadczą słowa Westerwelle, który powiedział, że kraj ten „ma do odegrania decydującą rolę w stabilności całego regionu”, co jednak nie jest żadną nowością.

Z kolei pani minister Hina Rabbani Khar podkreśliła, że w interesie narodowym jej kraju jest Afganistan „spacyfikowany, prosperujący i stabilny”. Jednocześnie wyraziła zadowolenie z wiodącej roli Niemiec i ich zaangażowania w proces pokojowy w Afganistanie, i podkreśliła, że Pakistan nie posiada ukrytego programu politycznego względem swojego sąsiada.

(defencetalk.com)

Pfc. Daniel M. Rangel, via Wikmiedia Commons