Członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia operacji Baltic Air Policing do 2018 r.

Operacja ta rozpoczęła się w 2004 r. i polega na ochronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii. Po raz pierwszy została przedłużona w 2010 r. Potrzeba wspomnianej ochrony wynika z niedostatecznie rozwiniętych sił powietrznych wymienionych państw co powoduje niezdolność do zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej nad terytorium tych trzech członków NATO.

Wspieranie tych państw polega na wysyłaniu przez zmieniające się państwa –członków NATO własnych jednostek, aby wspomagały kontrolę nad przestrzenią powietrzną tych krajów. Zmiana taka następuje co 4 miesiące (wcześniej były to 3 miesiące). Opiera się ona o infrastrukturę Litewskiej Pierwszej Bazy Lotniczej w Szawlach.

Kraje członkowskie mówią jednym językiem odnośnie potrzeby dalszego prowadzenia tej operacji. Zadowolenie wyraża także sekretarz generalny Sojuszu, który stwierdził, iż działania te są wyrazem jedności, solidarności oraz dokładnym przykładem wspólnej obrony członków Sojuszu.

Sami zainteresowani podkreślają, iż operacja ta powinna mieć stały charakter, a nie polegać na rozwiązaniu tymczasowym, które będzie systematycznie przedłużane.

(http://www.defensenews.com)