Agencja DARPA ujawniła rozpoczęcie prac nad ASTARTE – specjalnym systemem operacyjnym dla systemów dowodzenia szczebla dywizyjnego. System powstaje z myślą o jednostkach walczących wewnątrz wrogich stref antydostępowych (A2/AD) i działających w myśl rozwijanej również przez DARPA koncepcji wojny mozaikowej (mosaic warfare).

ASTARTE, czyli Air Space Total Awareness for Rapid Tactical Execution, powstaje we współpracy z wojskami lądowymi i silami powietrznymi stanów Zjednoczonych. Główny cel, który przyświeca twórcom, to stworzenie oprogramowania zapewniającego jak największą świadomość sytuacyjną w przestrzeni powietrznej zatłoczonej własnymi i wrogimi samolotami, dronami, amunicją krążącą i pociskami manewrującymi.

Aktualizowany w czasie rzeczywistym obraz będzie uwzględniać nie tylko przestrzeń, ale także czas. Powstanie więc ruchomy obraz pola bitwy uwzględniający własne siły oraz wszystkie wykryte siły i środki przeciwnika. Ma to ułatwić chociażby precyzyjne prowadzenie ognia dalekiego zasięgu.

Przestrzeń powietrzna wewnątrz strefy antydostępowej uważana jest obecnie za największe wyzwanie dla walczących i zajmuje kluczowe miejsce w koncepcji wojny mozaikowej. W ogólnym zarysie mosaic warfare opiera się na koordynacji działań w ramach złożonej sieci węzłów powietrznych, naziemnych i morskich, zapewniających siłę ognia i inne środki umożliwiające pokonanie przeciwnika.

Wysokie wymagania stawiane przed ASTARTE skłoniły twórców do przyjęcia niekonwencjonalnego podejścia. W założeniu system operacyjny, nazywany też silnikiem, ma być kompatybilny z obecnymi i przyszłymi systemami dowodzenia używanymi przez siły zbrojne USA i sojuszników.

Prace koncentrują się na trzech aspektach. Pierwszym jest opracowanie algorytmów zdolnych do przewidywania ruchów przeciwnika. Sztuczna inteligencja ma szacować poziom ryzyka, proponować optymalne rozwiązania i kierować sensorami wpiętymi w sieć obserwacyjną.

Drugi aspekt to opracowanie, lub udoskonalenie istniejących, środków obserwacji o niskich kosztach, zapewniających transmisję danych w czasie rzeczywistym. Ostatni aspekt to stworzenie wirtualnego laboratorium – ośrodka testowego umożliwiającego modelowanie, przeprowadzanie symulacji i eksperymentów angażujących oprogramowanie systemów dowodzenia i ASTARTE.

Zobacz też: Litwa wprowadza system zarządzania walką

(defenceconnect.com.au)

DARPA