Chiny rozpoczęły tworzenie swojego odpowiednika amerykańskiej agencji DARPA, organizacji koordynującej zaawansowane projekty badawcze z dziedziny militarnej. Pierwszym krokiem ku temu jest powołanie specjalnego komitetu przy dowództwie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Utworzenie odpowiednika DARPy jest jednym z elementów szeroko zakrojonej reorganizacji chińskich sił zbrojnych. W jej ramach powołano przy naczelnym dowództwie ChALW komitet zarządzający badaniami i rozwojem nad projektami z zakresu obronności, którego przewodniczącym został Liu Guozhi. Ten doświadczony fizyk, członek Chińskiej Akademii Nauk, jest cenionym specjalistą w dziedzinie mikrofali o wysokiej energii, a także byłym kierownikiem ośrodka badań jądrowych w Malan. Komitet ma przygotować grunt pod powołanie agencji, która będzie odpowiadać za rozwój wojskowych projektów badawczych, promować innowacyjność w krajowej gospodarce oraz koordynować prace cywilnych i wojskowych ośrodków rozwijających tak zwane technologie podwójnego zastosowania.

Chińska armia już kiedyś posiadała agencję o zakresie kompetencji zbliżonym do DARPy. W roku 1958 z rozkazu Mao Zedonga powołano komitet kierujący rozwojem broni jądrowej. Jednak w 1982 agencja została przekształcona w organizację cywilną i wyjęta spod wojskowej jurysdykcji. Docelowo chińska DARPA ma być bezpośrednio podporządkowana Centralnej Komisji Wojskowej Komunistycznej Partii Chin. Analogiczną agencję powołała już, bez większego rozgłosu, Japonia, a do analogicznego kroku szykuje się Korea Południowa.

(sciencemag.org, fot. Vmenkov na licencji GNU Free Documentation License, via Wikimedia Commons)