Agencja Departamentu Obrony do spraw rozwoju zaawansowanych projektów badawczych DARPA przyznała pięciu instytucjom kontrakty na dalsze prace nad rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji. Rezultatem ma być możliwość zespołowej manewrowej walki powietrznej samolotów załogowych i bezzałogowych. Kontrakty w ramach działania Technical Area 1 programu Air Combat Evolution otrzymały Boeing, EpiSci, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems i physicsAI.

Każdy zespół ma rozbudować swoje algorytmy w taki sposób, aby z walki jeden na jednego mogły realizować manewrowe walki powietrzne w układzie dwóch na jednego i dwóch na dwóch. Opracowane algorytmy zostaną następnie przetestowane w trzech etapach. W pierwszym etapie zostaną sprawdzone w formie symulacji i modelowania komputerowego, w drugim etapie zostaną zaimplementowane do latających modeli, a w trzecim etapie mają być sprawdzone na prawdziwych samolotach. Ostatni etap jest zaplanowany na 2023 rok.

– Wśród uczestników fazy Technical Area 1 mamy wielki koncern zbrojeniowy, uniwersytecki instytut badawczy i trzy niewielkie firmy wyspecjalizowane w sztucznej inteligencji, które będą udoskonalały algorytmy zaprezentowane w sierpniu w czasie AlphaDogfight Trials – mówił dyrektor programu Air Combat Evolution pułkownik Dan Javorsek. – Sprawdzimy, jak każda z tych instytucji będzie w stanie rozbudować swoje algorytmy, żeby poradziły sobie z indywidualnymi i zespołowymi zagadnieniami taktycznymi. Ponadto zobaczymy, czy będą w stanie je rozbudować ze środowiska ograniczonego zasadami manewrowej walki powietrznej z widzialnością do bardziej kompleksowego pola bitwy.

Celem programu Air Combat Evolution jest zwiększenie zaufania pilotów do sztucznej inteligencji. Środkiem jest nauczenie sztucznej inteligencji współpracy z człowiekiem przy toczeniu zespołowej walki powietrznej. W ramach programu zostaną opracowane metody przewidywania, mierzenia, kalibrowania i zwiększania zaufania człowieka do sztucznej inteligencji. Ponadto pogram ma umożliwić przeskalowanie stosowania sztucznej inteligencji od pojedynczych walk manewrowych do kompleksowych scenariuszy z udziałem wielu samolotów na poziomie operacyjnym.

– Chociaż duża część ekscytacji jest spowodowana wynikami próby AlphaDogfight Trials i nadziejami na autonomiczną walkę powietrzną, tak naprawdę program koncentruje się na opracowaniu ścieżki dla ludzi, aby zaufali samolotom autonomicznym, i na opracowaniu bardziej zaawansowanych mechanizmów współpracy pomiędzy samolotami załogowymi i bezzałogowymi – powiedział dyrektor do spraw technologii strategicznych DARP-y Tim Grayson.

Wraz z wyborem uczestników fazy Technical Area 1 DARPA rozdzieliła już wszystkie zadania w ramach programu Air Combat Evolution. W ramach działania Technical Area 2 przedsiębiorstwo SoarTech opracowuje metodologię modelowania i mierzenia zaufania pilota do sztucznej inteligencji oraz nowatorski interfejs człowiek–maszyna. W ramach działania Technical Area 3 Dynetics i Lockheed Martin pracują nad danymi i modelami, które później posłużą do oceny, jak dobrze algorytmy z fazy Technical Area 1 radzą sobie ze scenariuszami z dużą liczbą samolotów. Wreszcie w ramach Technical Area 4 Calspan pracuje nad modernizacją czterech samolotów L-39 poprzez zastosowanie w nich systemu fly-by-wire własnego projektu. Umożliwi to zastosowanie w nich zaawansowanego interfejsu człowiek–maszyna i algorytmów sztucznej inteligencji. Samoloty będą wykorzystywane w badaniach nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w manewrowej walce powietrznej w trzeciej fazie programu.

Zobacz też: Szwecja zainteresowana Tempestem

(darpa.mil)

DARPA