Historia świata i człowieka to nie tylko wojny i konflikty, ale też rozwój kultury i sztuki. Dzięki akcji Narodowego Centrum Kultury każdy może za darmo poznać historię polskiej muzyki.

Historia Muzyki Polskiej to cykl wydawniczy pod redakcją Stefana Sutkowskiego składający się z dwunastu tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki w Polsce: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem, a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład publikacji, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.

Autorami poszczególnych tomów są:

• Jerzy Morawski „Średniowiecze” cz. 1 do roku 1320
• Katarzyna Morawska „Średniowiecze” cz. 2 1320-1500; „Renesans 1500-1600”
• Barbara Przybyszewska-Jarmińska „Barok” cz. 1 1595-1696
• Alina Mądry „Barok” cz. 2 1697-1795 „Muzyka religijna i jej barokowe modus operandi”
• Alina Nowak-Romanowicz „Klasycyzm 1750 – 1830”
• Zofia Chechlińska „Romantyzm” cz.1 1790-1850
• Irena Poniatowska „Romantyzm” cz.2a 1850-1900
• Elżbieta Szczepańska-Lange „Romantyzm” cz.2b 1850-1900 „Życie muzyczne w Warszawie”
• Zofia Helman „Między Romantyzmem a Nową Muzyką 1900-1939”
• Krzysztof Baculewski „Współczesność” cz.1 1939-1974 i „Współczesność” cz.2 1975-200

To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który w naukowy sposób opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000. Całe wydawnictwo to prawie sześć i pół tysiąca stron.

E-booki z Historią Muzyki Polskiej można pobrać nieodpłatnie ze strony Narodowego Centrum Kultury.

(materiały prasowe)