Reorganizacja Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej nabiera coraz większego rozpędu. W ostatnim czasie ujawniono informacje o radykalnej zmianie struktury wojsk lądowych oraz powietrznodesantowych.

Do tej pory wojska lądowe składały się z osiemnastu grup armijnych, odpowiadających mniej więcej korpusom armijnym. Teraz ich liczba zostanie zredukowana do trzynastu, zerwana zostanie także ciągłość historyczna i wszystkie grupy otrzymają nowe numery od 71. do 83. Większość jednostek zostanie rozlokowana w północnej i wschodniej części kraju, czyli naprzeciwko Rosji, Korei Północnej oraz Japonii i USA.

W myśl nowej struktury całość Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ma zostać zorganizowana w osiemdziesiąt cztery korpusy, rozmieszczone w pięciu regionach wojskowych. Oprócz trzynastu grup armijnych, struktura korpuśna ma objąć także lotnictwo, marynarkę wojenną, siły rakietowe i wsparcia strategicznego, w wojskach lądowych jednostki garnizonowe i rezerwowe, a ponad to uczelnie wojskowe oraz ośrodki badawcze.

Poważne zmiany organizacyjne dotknął także wojska powietrznodesantowe. Dotychczas składały się one z trzech dywizji zgrupowanych w 15. Korpusie Powietrznodesantowym podległym siłom powietrznym. Każda dywizja składała się z dwóch pułków powietrznodesantowych, grupy wojsk specjalnych, pułku lotnictwa transportowego oraz grupy śmigłowców.

Po restrukturyzacji powstanie Korpus Powietrznodesantowy ChALW, a dywizje zostaną rozwiązane. Pułki zostaną podniesione do rangi brygady, a jednostki specjalne i lotnicze zgrupowane w odpowiednich brygadach. W osobną brygadę wsparcia zostaną połączone oddziały łączności, chemiczne oraz inżynieryjne. Takie rozwiązanie odbierane jest jako kolejny etap rozbudowy chińskich sił powietrznodesantowych i ich transformacji z lekkich jednostek w ciężej uzbrojone oddziały wzorowane na rozwiązaniach rosyjskich.

Zobacz też: Chiny rozwijają piechotę morską

(sinodefence.com)

DoD / Mass Communication Specialist 1st Class Chad J. McNeeley