Czeska armia chciałaby utrzymać swoją obecność na świecie poprzez przedłużenie zaangażowania w międzynarodowe misje w Afganistanie, Mali oraz na Synaju. Czeski rząd rozpatrzy te kwestie w przyszłym tygodniu. Łączny koszt planowanych misji ma wynieść około 2,3 miliarda koron czeskich.

– Plan zakłada kontynuację naszych wszystkich misji międzynarodowych w latach 2017–2018. Operacja „Resolute Support” w Afganistanie oraz operacje Unii Europejskiej i ONZ w Mali są priorytetami – powiedział minister obrony Martin Stropnický. – Ponadto chcielibyśmy wnieść znaczący wkład do sił szybkiego reagowania NATO – dodał minister. Dotychczasowy mandat dla operacji zagranicznych czeskich sił zbrojnych wygasa wraz z końcem bieżącego roku. Do tego czasu rząd i parlament muszą wyrazić zgodę na ich kontynuację.

Największy kontyngent ma przebywać w Afganistanie. W 2017 roku Czesi chcą tam mieć 270 żołnierzy, a rok później około dwudziestu mniej. Kończąca się misja przewidywała obecność 310 żołnierzy. Kolejnych dwudziestu przebywać będzie tam niezależnie od misji międzynarodowych, a ich zadaniem będzie ochrona czeskiej ambasady w Kabulu. Główną misją czeskich żołnierzy w Afganistanie jest ochrona wojsk sojuszniczych oraz szkolenie afgańskich żołnierzy.

Drugą największą misją zagraniczną będzie ta w Mali. Łącznie zostanie tam wysłanych sześćdziesięciu żołnierzy, z których dziesięciu służyć będzie w sztabie misji prowadzonej przez ONZ, a pozostali w ramach misji szkoleniowej prowadzonej pod egidą Unii Europejskiej. Obecnie w Mali przebywa czeska jednostka specjalna, ale zostanie one wycofana do końca roku.

Czesi chcieliby także kontynuować misje na Bliskim Wschodzie, gdzie obecnie dwudziestu pięciu żołnierzy oraz samolot C-295 strzeże pokoju na Synaju, a kolejnych dziesięciu na Wzgórzach Golan. Tradycyjnym obszarem zaangażowania Czech są Bałkany. Ponieważ sytuacja tam jest stosunkowo dobra, czeski kontyngent w tym rejonie ograniczy się jednak do dziesięciu żołnierzy w Bośni oraz dwóch w Kosowie.

Ponadto czescy żołnierze biorą udział w międzynarodowych misjach morskich dotyczących zwalczania piractwa w Rogu Afryki i powstrzymywania przemytu ludzi przez Morze Śródziemne do Europy. W obu przypadkach czescy eksperci zajmują się pracami sztabowymi.

(praguemonitor.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)