Czeskie media poinformowały o utworzeniu 533. batalionu systemów bezzałogowych w Prościejowie. Jednostka ma odpowiadać za użycie dronów. Oficjalne rozpoczęła ona działanie 1 stycznia tego roku. Prognozowany termin osiągnięcia podstawowej gotowości operacyjnej to październiku, a pełna gotowość operacyjna ma zostać osiągnięta do roku 2025 roku.

533. batalion ma odpowiadać za centralizację szkolenia w zakresie obsługi bezzałogowców czeskich wojsk lądowych, a także za zbieranie i analizowanie danych pozyskanych za pomocą dronów oraz wykorzystanie ich na polu walki. Batalion ma wypełniać również zadania cywilne jako część zintegrowanego systemu ratownictwa.

Czeskie wojska lądowe posiadają obecnie kilka małych bezzałogowców rozpoznawczych o masie nieprzekraczającej 22 kilogramów, takich jak ScanEagle i RQ-11B Raven (na zdjęciu). Ujawniono jednak plan pozyskania dużych dronów o masie ponad 1000 kilogramów. Mają być one wyposażone w sprzęt do działań rozpoznawczych i wywiadowczych, a także być zdolne do przenoszenia uzbrojenia. Na razie nie podano żadnych bliższych szczegółów na temat planowanych zakupów. Sam proces pozyskania maszyn ma rozpocząć się w ciągu dwóch lat.

— To jest przyszłość – powiedział w wywiadzie udzielonym czeskiej telewizji szef sztabu generalnego, generał Aleš Opata. – Ten, kto ma informacje, wygrywa wojny. Chodzi o informacje o polu bitwy we wszystkich domenach, w które wojska lądowe są obecnie zaangażowane. Ten segment rozwija się dynamicznie, wkraczamy w nowy wymiar techniki, którą powinno dysponować czeskie wojsko.

Czeskie siły zbrojne w ostatnim czasie przechodzą proces modernizacji. Następuje wymiana sprzętu produkcji sowieckiej i rosyjskiej na zachodni. Rozpoczęto proces przetargu na nowy bojowy wóz piechoty i podpisano umowę w sprawie zakupu nowych śmigłowców.

Zobacz też: Portugalia bada możliwości „robotycznej partyzantki”

(radio.cz)

US Marine Corps / Cpl. Todd F. Michalek