W piątek 25 września czeski minister obrony Lubomír Metnar poinformował rząd, że ministerstwo obrony Republiki Czeskiej podjęło decyzję o rozpoczęciu negocjacji z rządem Izraela w sprawie pozyskania rakietowego systemu przeciwlotniczego SPYDER dla wojsk lądowych. Jego przeznaczeniem ma być zapewnienie ciągłej obrony przestrzeni powietrznej Czech, w szczególności ochrony wojsk i aglomeracji miejskich, elektrowni jądrowych, ośrodków przemysłowych, lotnisk i innych ważnych obiektów.

– Przeciwlotnicze systemy rakietowe wraz z samolotami naddźwiękowymi stanowią podstawowe filary obrony powietrznej – tłumaczył minister Metnar. – Dlatego pozyskanie przeciwlotniczego zestawu rakietowego nowej generacji zdolnego do przeciwdziałania obecnym środkom ataku z powietrza jest kluczowym strategicznym projektem obrony państwa i jednym z głównych priorytetów trwającej modernizacji sił zbrojnych.

W ramach tego programu wojsko planuje zakup systemu przeciwlotniczego krótkiego/średniego zasięgu SPYDER z czterema bateriami, z których każda wyposażona będzie we własny radar trójwspółrzędny, system dowodzenia i kierowania ogniem oraz cztery wyrzutnie. Nowy system rakietowy zastąpi w uzbrojeniu armii ponadczterdziestoletni zestaw przeciwlotniczy 2K12 Kub produkcji radzieckiej.

Podczas wyboru wojsko szczegółowo oceniło łącznie dziewięć systemów przeciwlotniczych od siedmiu producentów. Na podstawie badań rynkowych, konsultacji z sojusznikami, oficjalnych informacji od producentów, dnia przemysłu i studium wykonalności wojsko wybrało system przeciwlotniczy SPYDER izraelskiej państwowej firmy Rafael jako system najlepiej odpowiadający jego specyficznych warunkom i potrzebom.

Ministerstwo obrony zwróci się bezpośrednio do rządu izraelskiego z ofertą negocjacji, stwierdzając, że zamówienie publiczne o szacunkowej wartości 10 miliardów koron zostanie zrealizowane na mocy prawa pozwalającego odstąpić od przetargu w przypadku zamówień obronnych. Zawarcia porozumienia na szczeblu rządów obu krajów można spodziewać się na początku 2021 roku, a dostawy nowego systemu rakietowego mogą być realizowane od 2023 roku.

Ważną częścią negocjacji będzie udział czeskiego przemysłu. Ministerstwo obrony zamierza w ramach umowy zabezpieczyć co najmniej 30% udziału czeskich firm w zakupie i integracji nowego systemu uzbrojenia, a także w ramach umowy zapewnić wsparcie logistyczne podczas całego cyklu eksploatacji, liczącego dwadzieścia lub więcej lat, przez podmiot z siedzibą w Czechach.

Zobacz też: Bułgaria zainteresowana pozyskaniem okrętów podwodnych

(Informacja prasowa)

Pritishp333, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported