W dniach 18 – 22 kwietnia odbyło się ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem „RARÓG 11”, którego główną osią tematyczną było „Prowadzenie działań bojowych przez Komponent Lotniczy JASTRZĄB w ramach sojuszniczej operacji połączonej poza granicami kraju”.

Założeniem ćwiczenia było przygotowanie Komponentu Lotniczego JASTRZĄB do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pod kryptonimem JASTRZĄB – 11, sprawdzającym komponent przed planowaną na wrzesień 2011 oceną taktyczną (FORCEVAL).

W ćwiczeniu, którego głównym organizatorem było Dowództwo 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego udział wzięły wydzielone siły i środki z 31 i 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego (będące zasadniczym elementem Komponentu Lotniczego JASTRZĄB), z 16 batalionu remontu lotnisk oraz innych jednostek SP, będące wsparciem Komponentu Lotniczego.

Podczas ćwiczeń osiągnięto główny cel, polegający na doskonaleniu praktycznych umiejętności kadry, wchodzącej w skład Komponentu Lotniczego JASTRZĄB, współpracy i współdziałaniu kadry wojskowej, służącej w różnych jednostkach Sił Powietrznych przy realizacji wspólnych zadań, w warunkach zbliżonych do realnej operacji połączonej.

Ćwiczenie przygotowano zgodnie z obowiązującymi dokumentami doktrynalnymi, Sytuacja polityczno – militarna państw przyjęta do ćwiczenia opracowana została na podstawie sytuacji wykorzystywanej podczas prowadzenia oszacowania Komponentu Lotniczego Jastrząb w 2010 roku (STARTASSESS).

Realizacja misji bojowych lotnictwa (w tym czterech samolotów F-16C wydzielonych jako siły Red Force) oraz ich wszechstronne planowanie i zabezpieczenie w TAOR (Tactical Area of Responsibility) na lotnisku państwa – gospodarza poza granicami kraju była istotą ćwiczenia RARÓG 11, którego zadania realizowano w warunkach oddziaływania przeciwnika na tle określonej sytuacji operacyjno – taktycznej. W ramach ćwiczenia zgrywano wybrane elementy systemu walki, w tym: rozpoznania, rażenia, dowodzenia w relacjach narodowych i sojuszniczych oraz systemu logistycznego.

Zespół kontrolujący sprawdził zaangażowane w ćwiczenie siły i środki pod kątem rozwinięcia i funkcjonowania wybranych elementów Strefy Odpowiedzialności Taktycznej w tym systemów łączności i informatyki, ostrzegania i powiadamiania, ochrony i obrony jak również odtwarzania gotowości bojowej statku powietrznego w przyjętej konfiguracji ćwiczonego epizodu – wg. deklaracji ujętej w Kwestionariuszu Planowania Obronnego (Defensive Planning Questionnaire – DPQ) oraz stopień opanowania przez skład komponentu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych umiejętności żołnierza na polu walki (ICCS – Individual Common Core Skills).

(kpt. Marlena Bielewicz, 2SLT)