Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Katar rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w Zatoce Perskiej. Biorą w nich udział wszystkie rodzaje wojsk (powietrzne, morskie i lądowe), a ćwiczenia mają charakter kompleksowy. Są one częścią szerokiej współpracy w ramach Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Poprzez wspólne ćwiczenia sił zbrojnych państwa członkowskie dbają o pogłębienie i wzmocnienie relacji wewnątrz organizacji.

Przeprowadzane manewry będą koncentrować się na planowaniu i realizowaniu wspólnych operacji wojskowych, a także na ujednoliceniu procedur operacyjnych w zakresie dowodzenia i kontroli. Podczas ćwiczeń zostanie przetestowana interoperacyjność wśród wojsk naziemnych, powietrznych i marynarki wojennej oraz zdolność do szybkiego, wspólnego reagowania na różnych teatrach działań wojennych.

Według lokalnych źródeł, już na pierwszym etapie manewry wojskowe wykazały wysoki poziom gotowości do prowadzenia skoordynowanych operacji połączonych sił obu państw.

Brygadier Isa Rashid Al Ali, służący w siłach zbrojnych ZEA, powiedział, że wspólne ćwiczenia wojskowe nie mają nic wspólnego z regionalnymi i międzynarodowymi napięciami, jakie region obecnie przeżywa. Jest to raczej część z wcześniej zaplanowanych, rutynowych ćwiczeń wojskowych pomiędzy państwami członkowskimi Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

(www.army-technology.com)

Staff Sgt. Aaron Allmon, USAF