Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Mechaniki Precyzyjnej (CNIIToczMasz) opracowuje nowy samobieżny moździerz 2S42 kalibru 120 milimetrów, który w przyszłości zastąpi przestarzałe moździerze 2S9 Nona-S. Model nowego pojazdu w pomniejszonej skali zaprezentowano podczas forum wojskowo-technicznego Armija-2017.

2S42 Lotos powstanie na bazie podwozia BMD-4. Będzie obsługiwany przez czteroosobową załogę, składającą się z dowódcy, kierowcy/mechanika, działonowego i ładowniczego. Masa całkowita pojazdu będzie wynosić 18 ton, prędkość maksymalna – 70 kilometrów na godzinę, zasięg operacyjny – 500 kilometrów. Donośność armaty będzie kształtować się na poziomie 13 kilometrów, zaś minimalna odległość, na którą będzie oddawać strzały, to 1000 metrów w przypadku pocisków odłamkowo-burzących i 400 metrów, gdy odpalać będzie typową amunicję moździerzową.

2S9 Nona jest moździerzem samobieżnym osadzonym na podwoziu transportera opancerzonego BTR-D i przeznaczonym dla wojsk powietrznodesantowych. Ma również swoją odmianę dla piechoty morskiej – 2S23 Nona-SWK – zbudowaną na transporterze BTR-70. Obie konstrukcje są już wiekowe i wymagają zastąpienia nowym sprzętem.

Zobacz też: Nowy moździerz Elbitu

(sputniknews.com, defence-blog.com)

One half 3544, domena publiczna