Chińska Centralna Komisja Wojskowa przyjęła dokument: Przyspieszenie budowy trzypoziomowego systemu szkolenia talentów wojskowych. Z jednej strony jest to kolejna próba uatrakcyjnienia służby wojskowej w oczach potencjalnych rekrutów, z drugiej – utwierdzenie kontroli Komunistycznej Partii Chin nad siłami zbrojnymi.

Zaaprobowany przez przewodniczącego CKW, a zarazem przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga dokument wprowadza nowy system szkolenia wojskowego. Trzy poziomy oznaczają: „wojskową edukację instytucjonalną, szkolenie żołnierzy i wojskową edukację zawodową”. Nadrzędnym celem wydaje się jednak zapewnienie „spójności z reformą polityki kadrowej”.

Jest to kolejne podejście do podniesienia poziomu szkolenia w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Mimo prowadzanej z rozmachem modernizacji Chiny mierzą się z tymi samymi problemami co Japonia i państwa Zachodu. W Chinach wprawdzie brak chętnych do służby nie jest jeszcze tak bardzo odczuwalny, brakuje natomiast żołnierzy zdolnych do obsługi najbardziej zaawansowanego sprzętu.

Innym problemem jest fałszowanie wyników ćwiczeń przez oficerów. Dobre rezultaty osiągane przez jednostki na poligonach przekładają się na kariery ich dowódców. W pewnym momencie proceder ten osiągnął takie rozmiary, że został nagłośniony przez państwowe media.

W ostatnich latach oprócz walki z korupcją zainicjowano także reformę szkolnictwa wojskowego, tak by bardziej odpowiadało wymogom nowoczesnych sił zbrojnych, a jednocześnie stało się atrakcyjniejsze dla potencjalnych studentów. Aby zachęcić potencjalnych rekrutów w roku 2013 przeprowadzono nawet reformę poboru, dzięki czemu lepiej pokrywał się z kalendarzem szkół średnich i wyższych.

Najciekawsze jest jednak pojawiające się w dokumencie wezwanie do stworzenia „nowego typu personelu wojskowego”. Żołnierze mają być nie tylko dobrze wyszkoleni i profesjonalni, ale również zdolni do „zapewnienia mocnego osobistego i intelektualnego wsparcia realizacji celu KPCh, którym jest budowa silnego wojska w nowej epoce i przekształcenie ChALW w siły zbrojne na światowym poziomie”.

Oznaczać to może dalsze zwiększanie kontroli partii nad wojskiem. Xi Jinping od chwili objęcia władzy w roku 2012 często podkreśla konieczność ścisłego przestrzegania przez armię wytycznych KPCh. Widomym znakiem tarć na linii partia–wojsko było przywrócenie oficerów politycznych. Instytucję tę zlikwidowano kilka lat po śmierci Mao Zedonga w 1976 roku.

Zobacz też: Francuskie wojsko zatrudni pisarzy science fiction

(asiatimes.com)

Sgt. 1st Class April Davis, Oregon Military Department Public Affairs