Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przygotowuje się do zmiany na stanowisku dowódcy Teatru Zachodniego, odpowiedzialnego między innymi za zabezpieczenie granicy z Indiami. Napięcia między Pekinem i Nowym Delhi skupiły się w Himalajach, gdzie kilkukrotnie dochodziło do krwawych starć między żołnierzami. Umacnianie garnizonów i ruchy na nieuregulowanym prawnie pograniczu w oczywisty sposób doprowadzają do tarć. Z tego powodu dowódca Teatru Zachodniego jest kluczową postacią w chińskiej polityce wobec południowego sąsiada.

Xi Jinping, będący prezydentem i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, przedstawił czterech kandydatów na dowódcę. Ostatecznie wybrany został Zhang Xudong, piastujący do tej pory stanowisko dowódcy Teatru Centralnego i osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Pekinu. Generał nie ma doświadczenia w dowodzeniu na terenie Teatru Zachodniego, Tybetu czy Sinciangu.

Obok Zhanga o stanowisko ubiegały się jeszcze trzy osoby. Kontrkandydatami byli komisarz polityczny w Departamencie Wsparcia Logistycznego Guo Puxiao, komisarz polityczny w Siłach Wsparcia Strategicznego i dowódca żandarmerii Wang Chunning. Żaden z nich nie mógł konkurować z Zhangiem pod względem przygotowania merytorycznego i doświadczenia w wojsku. Fakt, iż grono kandydatów składało się głównie z oficerów politycznych, może sugerować, że Pekin chce zmienić politykę wobec napiętej sytuacji w Himalajach.Tymczasem nowy dowódca będzie musiał zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem nie tylko w relacjach z Indiami, ale również w próbie godnego zastąpienia swojego poprzednika.

Wcześniej Teatrem Zachodnim dowodził Zhao Zongqi. Znany z preferowania agresywnej i ofensywnej polityki wobec Indii generał piastował funkcję od chwili utworzenia Teatru Zachodniego w 2016 roku. Kierował więc poczynaniami chińskich żołnierzy podczas wszystkich kryzysów w Himalajach w ciągu ostatnich lat. Jego dymisja może oznaczać próbę zmiany – lub przynajmniej powierzchownej korekty – polityki Pekinu wobec Nowego Delhi.

Odsunięcie od kluczowej pozycji generała Zhao nastąpiło podczas kolejnej rundy negocjacji w sprawie napięć w Himalajach. Strony muszą uzgodnić nie tylko dokładny przebieg faz deeskalacji, ale też to, kto pierwszy wycofa swoje oddziały. W tym kontekście warto przypomnieć, że miesiąc temu pojawiły się pogłoski o użyciu przez Chiny broni mikrofalowej przeciw indyjskim żołnierzom w Himalajach.

Teatr Zachodni jest największym z pięciu teatrów utworzonych po reformie przeprowadzonej w 2015 roku. Obejmuje całość zachodniej i połowę południowej granicy, jest więc kluczowy w polityce bezpieczeństwa Chin. Dowództwo sił powietrznych znajduje się w Chengdu i podlegają mu bazy w Lhasie, Lanzhou i Urumczi. Sztabowi w Lanzhou podlegają 76. i 77. Grupa Armijna a także siły rozpoznania i kontrwywiadu elektronicznego.

Zobacz też: USAF pokazał zdjęcia Lancera z JASSM-em na węźle zewnętrznym

(thehindu.com)

Cpl. Hilda Becerra, USMC