Urzędnicy z Chin i ASEAN zadeklarowali 9 czerwca skuteczne wdrożenie Deklaracji o Postępowaniu Stron na Morzu Południowochińskim (DOC). W spotkaniu uczestniczyło dwunastu wyższych urzędników pod przewodnictwem chińskiego wiceministra spraw zagranicznych, Liu Zhenmina, którego kompetencje obejmują również obszary morskie.

Wszystkie strony zobowiązały się do kontynuacji działań w zakresie DOC, pogłębiania i wzmocnienia współpracy w transporcie morskim, zapewnienia pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim oraz dobrobytu i rozwoju w regionie. Pojawiła się również propozycja, aby Chiny i kraje członkowskie ASEAN wydały wspólne oświadczenie o dążeniu do konsensusu w sprawie jak najszybszego i skutecznego wdrożenia DOC.

(xinhuanet.com, fot. U.S. Navy photo by Aviation Warfare Systems Operator 3rd Class Shane Miller)

US Navy / Aviation Warfare Systems Operator 3rd Class Shane Miller