W ostatnich dniach (15-16 maja) wizytę w Polsce złożył chiński minister obrony Liang Guanglie. Drugiego dnia pobytu spotkał się z szefem MON Rafałem Siemoniakiem. Rozmowy ministrów mają zainicjować rozwój współpracy wojskowej pomiędzy oboma krajami.

Liang Guanglie podkreślał znaczenie Polski dla Chin, jako strategicznego partnera, a zacieśnienie partnerstwa wojskowego pomoże budować stabilność tak w skali regionalnej jak i globalnej. Po takim dyplomatycznym wstępie chińska delegacja przeszła do konkretów. Chińczykom zależy na jak najszybszym rozwoju współpracy na wszystkich szczeblach, są zainteresowani organizacją wspólnych manewrów i szkoleń, spotkań oficerów wysokiej rangi, a nawet imprez kulturalnych.

Ze swojej strony minister Siemoniak zaznaczył, że jest to pierwsza wizyta chińskiego ministra obrony od 57. Wyraził także nadzieję, że jej pozytywne efekty wykroczą poza ramy stosunków wojskowych. Polska jest jak najbardziej zainteresowana budową przyjaznych relacji z ChRL, także na arenie militarnej, dodał minister.

Warszawa była 3 etapem podróży Liang Guanglie, wcześniej odwiedził jeszcze Stany Zjednoczone oraz Łotwę. Takie zestawienie świadczy, że Chiny faktycznie przywiązują dużą wagę do partnerstwa z Polską i Łotwą.

(ecns.cn)