Publiczna telewizja CCTV otrzymała pozwolenie na emisję reportażu obnażającego oszustwa w siłach zbrojnych. Nieprawidłowości dotyczyły fałszowania wyników ćwiczeń.

Wyemitowany materiał ujawniał oszustwa podejmowane przez oficerów wojsk lądowych, mające polepszyć wyniki osiągane przez jednostki na ćwiczeniach. Częstą praktyką okazało się wyłączanie czujników podczerwieni lub opromieniowania laserem mających sygnalizować trafienie żołnierzy podczas ćwiczeń z użyciem symulatorów strzelań. Równie często usuwano świece dymne sygnalizujące pozycję trafionych żołnierzy i pojazdów. Już wcześniej bloggerzy i niezależne chińskie media z zagranicy sygnalizowały inne oszustwa przeprowadzane podczas manewrów. Należały to nich polewanie wodą gruntu na strzelnicach jednostek pancernych w celu ograniczenia podnoszonego przez pojazdy kurzu i pyłu, a tym samym poprawienia celności; z kolei w marynarce wojennej umieszczano pod wodą specjalne punkty nawigacyjne dla okrętów podwodnych.

Zawyżone i wspomagane wyniki zaciemniały obraz prawdziwych zdolności bojowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, jednak tym samym oficerowie podłożyli głowę pod topór prowadzonej przez Pekin kampanii wymierzonej w korupcję w wojsku. W ciągu ostatniego roku postawiono zarzuty korupcyjne niemal dwudziestu najwyższych rangą oficerom, także tym którzy przeszli już w stan spoczynku. Liczba oskarżonych oficerów niższych szarż jest nieznana. Reportaż CCTV informował także, iż Centralna Komisja Wojskowa podjęła decyzję o powołaniu specjalnych zespołów kontrolerskich, mających monitorować przebieg ćwiczeń.

(wantchinatimes.com, fot, Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

DoD / Mass Communication Specialist 1st Class Chad J. McNeeley