W czwartek chińskie władze opublikowały nowe wytyczne dotyczące zatrudniania małżonków wojskowych. Przypuszcza się, że na zmianach może skorzystać ponad 100 tysięcy osób.

Regulacje zatwierdziły Rada Państwa i Centralna Komisja Wojskowa. Do tej pory żyć razem z rodzinami mogli oficerowie pełniący funkcję co najmniej zastępcy dowódcy batalionu, jednak przywilej rozszerzono na całą kadrę oficerską Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Podczas zmiany garnizonów armia ma pomóc małżonkom wojskowych w znalezieniu pracy w nowym miejscu. Teoretycznie najłatwiej będzie z pracownikami administracji publicznej, powinni otrzymać stanowisko analogiczne do dotychczasowego w instytucjach lokalnych lub agencjach rządowych, oczywiście jeżeli będą wolne miejsca.

Wang Chengzhi z Generalnego Wydziału Politycznego ChALW podkreśla, że przeprowadzki rodzin oficerów to poważne wyzwania. Wiele garnizonów znajduje się w odległych i zacofanych regionach, pozbawionych odpowiedniej infrastruktury. Z tego właśnie powodu pracownicy administracji publicznej mogą mieć największe problemy z zatrudnieniem. Z jednej strony instytucje rządowe w odległych regionach są słabo rozbudowane, z drugiej w ostatnich latach powrócono do dawnej tradycji trudnych egzaminów na stanowiska w biurokracji.

(ecns.cn)