W styczniu 2013 roku Rheinmetall otrzymał zamówienie na dostawę kolejnych sześćdziesięciu systemów niemieckiego żołnierza. Obecny kontrakt przewiduje dostawę sześćdziesięciu systemów, a jego wartość wyniesie osiemdziesiąt cztery miliony dolarów. Pozwoli to na wyposażenie sześciuset żołnierzy Program wyposażenia wojsk lądowych rozpoczął się w 2012 roku.

Początkowo zamówiono trzydzieści systemów, co wystarczy do wyposażenia trzystu żołnierzy. Łączna liczba zamówionych systemów wyniesie dziewięćdziesiąt sztuk (wyposażenie dla dziewięciuset żołnierzy). Pierwszymi, którzy zostali wytypowani do wyposażeni w ten sprzęt, są żołnierze niemieccy odbywający swoją służbę w Afganistanie. Planowany termin dostawy obu rzutów tego sprzętu to połowa 2013 roku oraz jego koniec.

Gladius to najbardziej zaawansowany system tego typu będący ważnym krokiem w dalekosiężnym procesie zapewniania niemieckim żołnierzom odpowiednich zdolności do prowadzenia szerokiej gamy działań w terenie. Ma na celu zwiększenie możliwości obecnie używanego systemu, szczególnie w odniesieniu do sieci, dowodzenia i kontroli i skuteczności bojowej. Model niemieckiego żołnierza przyszłości jest odpowiedzią na zwiększone wymagania ze strony sił zbrojnych oraz wymagania współczesnych teatrów działań bojowych.

Szczególną cechą Gladiusa jest holistyczne podejście w projektowaniu, które w pełni uwzględnia skomplikowane wymagania operacyjne, nakładane na współczesnego żołnierza. System ten zapewnia 10-osobowej drużynie piechoty poruszającej się za pomocą bojowego pojazdu możliwość stworzenia swojego rodzaju sieci operacyjnej. Sieć ta, składająca się z komponentów rozpoznania, dowodzenia i kontroli, pozwala na szybką wymianę informacji, jak również na stworzenie wspólnej świadomości sytuacyjnej jako podstawy do planowania i prowadzenie operacji.

Równie imponujące są cechy ergonomiczne, zwłaszcza w odniesieniu do redukcji wagi, miniaturyzacji i lepszej integracji poszczególnych komponentów. Zapewnia doskonałą ochronę przed wykryciem w widmie podczerwonym i wizualnym. Ponadto doskonale chroni przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, także w strefach klimatycznych o charakterze ekstremalnym.

Każdy żołnierz otrzymuje wszystkie istotne dane dotyczące sytuacji taktycznej, położenia sprzymierzonych oddziałów, aktualnego stanu operacji oraz rozlokowania sił przeciwnika. Zawiera także GPS i inercyjny system nawigacji.

(armyrecognition.com)

KrisfromGermany, via Wikimedia Commons