Bundeswehra opublikowała raport Künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften poświęcony wdrażaniu systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję w niemieckich wojskach lądowych. Sztuczna inteligencja jest jednym z priorytetów planowanej nowej struktury organizacyjnej, nazwanej Dywizja 2027, i niemieckim wariantem bitwy/operacji wieloaspektowej (multidomain battle/operation).

Dokument wskazuje sześć czynników napędzających rozwój wykorzystania sztucznej inteligencji przez wojsko i podkreśla, że procesów tych nie można uniknąć ani na nie wpłynąć. Są to kolejno: wdrażanie sztucznej inteligencji przez potencjalnych przeciwników, rosnąca dynamika operacji bojowych, niedobór odpowiednio wykwalifikowanego personelu, kurczenie się zasobów gospodarczych i finansowych, coraz większa ilość i złożoność przetwarzanych informacji oraz wreszcie stale przyspieszający rozwój techniczny.

W związku z tym Bundeswehra wyznacza sobie trzy główne cele związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Pierwszym jest wykorzystanie jej do zwiększenia efektywności wykonywania rutynowych zadań. Drugim – wzrost zdolności bojowych i operacyjnych. W tej kategorii mieszczą się zaawansowane systemy dowodzenia, wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR).

Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma pozwolić nie tylko na sprawniejsze wykorzystanie pozyskiwanych informacji i sugerowanie przez systemy optymalnych rozwiązań. W grę wchodzi też bardziej ekonomiczne wykorzystanie własnych sił i eksploatacja posiadanego sprzętu. Trzecim celem jest wyrównanie przewagi, jaką zdobyły państwa, które poświęciły już więcej uwagi wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Autorzy raportu zalecają także nawiązanie szerszego niż dotychczas partnerstwa z prywatnymi firmami działającymi w branży technologii informacyjnych. Podobnie jak niedawny raport amerykańskiego Kongresu Future of Defense Task Force Report, także Künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften apeluje do polityków o wypracowanie norm wykorzystania sztucznej inteligencji w wojsku.

Zobacz też: Bazy dronów obsługiwane przez roboty coraz bliżej

(bundeswehr.de)

US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Burt W. Eichen