27 lutego bułgarski rząd zaakceptował wniosek ministerstwa obrony dotyczący wyasygnowania 82,5 miliona lew na przegląd i remont samolotów szturmowych Su-25. Jest to powtórzenie identycznej decyzji z listopada 2018 roku. Wtedy z powodu przeciągających się negocjacji kontraktowych z białoruskimi 558. Lotniczymi Zakładami Remontowymi pieniędzy nie udało się wydać do końca roku, więc najnowszą decyzją rady ministrów suma została przyznana na 2019 rok.

W listopadzie szacowano, że za wyznaczoną kwotę zostanie wyremontowanych czternaście samolotów. Według najnowszych informacji jednak w negocjacjach ustalono listę wszystkich potencjalnie niezbędnych czynności koniecznych do wykonania przy samolotach – w zależności od oceny ich stanu – a maksymalna kwota za ich remont sięgnęła 143 milionów lew. Ponieważ w Bułgarii wydatki wojskowe powyżej 100 milionów lew muszą uzyskać zgodę parlamentu, za sumę zatwierdzoną przez rząd będzie można wyremontować maksymalnie osiem samolotów, w zależności od zakresu prac.

Ponieważ remont samolotów będzie prowadzony na podstawie umowy ramowej, kolejne partie Su-25 będą mogły być naprawiane w kolejnych latach, dzięki czemu w każdym roku suma 100 milionów lew nie zostanie przekroczona. Remont wszystkich czternastu bułgarskich Su-25 może potrwać do 2022 roku. Bułgaria posiada dziesięć jednomiejscowych Su-25K i cztery dwumiejscowe Su-25UBK.

Po remoncie płatowce mają dysponować resursem minimum 800 godzin lotu, a silniki 500 godzin pracy. Oryginalny resurs samolotów skończył się dziesięć lat temu i od tego czasu były utrzymywane w stanie lotnym własnymi siłami bułgarskich sił powietrznych. Poza remontem płatowców i silników, prace mają obejmować między innymi montaż nowych systemów komunikacji i nawigacyjnych, montaż nowego rejestratora parametrów lotu, integrację pocisków powietrze–powietrze R-73 i zasobnika walki elektronicznej.

Według oświadczenia ministerstwa obrony przywrócenie Su-25 do stanu lotnego pozwoli przejściowo zwiększyć możliwości obronne do czasu otrzymania nowych samolotów bojowych i uzyskania przez nie pełnej gotowości operacyjnej. Dzięki remontowi Su-25 bułgarskie lotnictwo utrzyma zdolność atakowania celów lądowych i morskich.

Zobacz też: Bułgaria przywróciła do służby drugiego Mi-24

(bulgarianmilitary.com)

US Air Force / Master Sgt. Scott Wagers