16 grudnia ministerstwo obrony Bułgarii i państwowy koncern TEREM-Holding podpisały kontrakt w sprawie modernizacji czterdziestu czterech czołgów T-72M1 i trzech pojazdów dowódczo-sztabowych MT-LBu. Oznacza to koniec wielomiesięcznej debaty nad opłacalnością tego projektu. Wartość umowy określono na 78,7 miliona lewów (około 178 milionów złotych). Jest to drugi etap starań o dostosowanie bułgarskich czołgów do wymagań współczesnego pola walki.

W latach 2019–2020 TEREM-Holding zajmował się remontami trzynastu czołgów. Późniejsze testy poligonowe potwierdziły niewystarczalność podjętego wysiłku i wykazały, że niezbędna jest modernizacja ze względu na niską celność armaty kalibru 125 milimetrów. Nie powiódł się więc plan przywrócenia pełnej sprawności bojowej bułgarskim czołgom.

Prace modernizacyjne trwać będą co najmniej dwa lata i realizowane będą poprzez zasoby krajowego przemysłu. Zakłada się też współpracę ze spółkami zagranicznymi, które mają dzielić się z krajowymi podmiotami know-how w zakresie wsparcia eksploatacji nowych technologii. O planowanej modernizacji mówiło się już w październiku 2019 roku.W ramach modernizacji założono poprawę skuteczności wykrywania i identyfikacji celów oraz podniesienie celności ognia. Tym samym najwięcej wysiłku trzeba będzie włożyć w system kierowania ogniem, który ma zapewnić wysoką skuteczność rażenia celów w dzień i w nocy. W pojeździe mają pojawić się nowoczesne systemy łączności i pozycjonowania, ma też wzrosnąć poziom ochrony.

Pojazdy dowódczo-sztabowe MT-LBu służące w pododdziałach pancernych będą remontowane w związku z planowaną częściową automatyzacją systemu dowodzenia i zwiększeniem szybkości przesyłu danych.

– Kontrakt ma na celu poprawę zdolności wojsk lądowych i jest krokiem we właściwym kierunku – powiedział bułgarski minister obrony Krasimir Karakaczanow. – W ten sposób przywracamy równowagę w modernizacji sił zbrojnych.

Za modernizację odpowiadać będą zakłady Terem-Chan Krum w Tyrgowiszte w północno-wschodniej Bułgarii. W tych samych obiektach od lutego 2019 roku – na mocy umowy z grudnia 2018 roku – prowadzono remonty. Ogółem na podstawie umowy o wartości 10,7 milionów lewów (około 23,4 miliona złotych) zmodernizowano trzynaście czołgów i sześćdziesiąt dalmierzy laserowych TPD-K1.

Według raportu The Military Balance Suchoputni Wojski posiadają dziewięćdziesiąt czołgów podstawowych T-72, głównie w standardzie M1. Według ostatnich informacji Sofia planuje nadal wykorzystywać wszystkie pojazdy tego typu i dlatego zdecydowała się na remont połączony z modernizacją.

Zobacz też: Pakistan wprowadził czołgi VT-4 do służby

(sofiaglobe.com)

SGT KEVIN S. ABEL, US Army