Bułgarskie ministerstwo obrony poinformowało Patrię i General Dynamics o zakończeniu bez rozstrzygnięcia przetargu na kołowe transportery opancerzone dla wojsk lądowych. Powodem jest to, że oferty złożone przez oba przedsiębiorstwa dopuszczone do drugiego etapu postępowania znacznie przekraczały zakładany budżet.

Zanim przetarg anulowano, ministerstwo prowadziło z oboma oferentami negocjacje na temat możliwości obniżenia ceny. Okazało się, że jest to niemożliwe bez znaczącego obniżenia wymagań technicznych lub ograniczenia liczby zamawianych pojazdów. Taki ruch byłyby jednak niesprawiedliwy wobec ofert odrzuconych w pierwszym etapie i mógłby być zaskarżony przez zainteresowanych. Być może producenci liczyli, że bułgarski rząd zdecyduje się na taki sam krok jak w przypadku przetargu na samoloty wielozadaniowe, w którym oferta F-16 również przekraczała zakładany budżet, a jednak została przyjęta.Patria oferowała transporter AMV XP, a General Dynamics – Piranhę V. 150 pojazdów miało zapewnić wyposażenie trzech grup batalionowych z brygady zmechanizowanej.

Dziewięćdziesiąt egzemplarzy miało być dostarczonych w wersji bojowego wozu piechoty z armatą kalibru 30 milimetrów. Pozostałe miały być dostarczone w wersjach specjalistycznych: dowodzenia, wsparcia (z moździerzem kalibru 120 milimetrów) i ewakuacji medycznej. Nowe pojazdy miały uzupełnić, a następnie wyprzeć z użycia posowieckie BRDM-2, BTR-60PB i ich zmodernizowaną wersję: BTR-60PB-MD.

Piranha 5.
(GDELS)

Po anulowaniu przetargu minister obrony Krasimir Karakaczanow polecił kierownictwu państwowego przedsiębiorstwa Terem-Holding sprawdzenie możliwości wspólnej produkcji jakiegoś rodzaju transportera opancerzonego przy maksymalnym udziale bułgarskiego przemysłu. Potencjalnych partnerów do tej współpracy nie określono. Możliwości kooperacji jest wiele: od powszechnie znanych konstrukcji zachodnich, które startowały w przetargu, po mniej znane konstrukcje wywodzące się z Serbii czy Ukrainy. Pod uwagę może być brana również amerykańska The Armored Group, która chciała startować w bułgarskim przetargu, ale złożyła ofertę po terminie.Bułgarski przetarg na dostawę 150 transporterów to efekt przyjęcia tak zwanej białej księgi w zakresie obronności, jeszcze w 2010 roku, przez Zgromadzenie Narodowe. Przetarg ten stał się jednym z ważniejszych bułgarskich programów zbrojeniowych w ostatnim czasie. Ruszył 19 lipca 2019 roku. Miesiąc później ministerstwo obrony do złożenia ofert zaprosiło cztery przedsiębiorstwa: Rheinmetall-Krauss-Maffei Wegmann, Patrię i General Dynamics European Land Systems. Wartość potencjalnego kontraktu szacuje się na 1,46 miliarda lewów (3,47 miliarda złotych). Według nieoficjalnych informacji oferty obu przedsiębiorstw przekraczały górną granicę wartości o około pół miliarda lewów.

Przetarg od początku napotykał na trudności. Zaproszony Nexter nie przedstawił oferty. Zamiast tego rząd francuski zwrócił się z propozycją bezpośrednich międzyrządowych negocjacji, podobnie jak to było w Belgii w przypadku myśliwców. Podobnie jak tam, także w Bułgarii ofertę francuską odrzucono. Natomiast niemieckie konsorcjum Artec oferujące transportery Boxer początkowo otrzymało od ministerstwa obrony dodatkowy czas na przygotowanie oferty, ale ostatecznie, chociaż określono ją mianem szczególnej, uznano, że nie spełnia bułgarskich wymagań.

Bułgarskie T-72 i (w tle) amerykańskie M1A1 na poligonie Nowo Selo.
(US Marine Corps / Cpl. Justin T. Updegraff)Wozy pancerne Bułgarii

Podstawę bułgarskich wojsk lądowych stanowią jedna brygada pancerna i jedna brygada zmechanizowana uzupełnione pojedynczymi pułkami i batalionami. Poza wspomnianymi wozami bojowymi BRDM-2 i BTR-60PB, których jest odpowiednio około dwunastu i około stu, wojska lądowe są uzbrojone w bojowe wozy piechoty BMP-1 (około 75 sztuk), BMP-2 (około 100 sztuk), transportery gąsienicowe MT-LB i około 160 czołgów T-72M1 (według innych danych jest ich około 90). Prawdopodobnie duża część tego sprzętu jest trwale zmagazynowana.

Pod koniec 2020 roku koncern Terem-Holding podpisał kontrakt na modernizację czterdziestu T-72M1. W ramach modernizacji założono poprawę skuteczności wykrywania i identyfikacji celów i podniesienie celności ognia. Tym samym najwięcej wysiłku trzeba będzie włożyć w system kierowania ogniem, który ma zapewnić wysoką skuteczność rażenia celów w dzień i w nocy. W pojeździe mają pojawić się nowoczesne systemy łączności i pozycjonowania, ma też wzrosnąć poziom ochrony.

Zobacz też: Kosowo uznało Hezbollah za organizację terrorystyczną

(bulgarianmilitary.com)

Patria