Desant Sprzymierzonych w Holandii podczas operacji Market Garden we wrześniu 1944 roku.