Wszystkie rodzaje sił zbrojnych we współpracy z podległym ministerstwu obrony Defence Science and Technology Laboratory są w trakcie prowadzenia analiz dotyczących optymalnego składu przyszłej brytyjskiej floty śmigłowców transportowych. Wyniki tych przemyśleń mają być dostępne już latem. Mogą też oznaczać zakup przez Wielką Brytanię wiropłatów o dużej prędkości.

Według obecnych planów posiadane przez RAF śmigłowce Puma zostaną wycofane w 2025 roku, a używane przez Royal Navy i Royal Marines Merliny – na początku lat trzydziestych. Wśród brytyjskiej kadry dowódczej pojawiają się opinie, że obie te maszyny warto byłoby zastąpić jedną konstrukcją. Jej wybór może też rzutować na potrzebną Zjednoczonemu Królestwu liczbę zmodernizowanych śmigłowców Chinook.

Powodem tego typu rozważań są zmiany układu sił na świecie. Planiści sądzą, że w nowych perspektywach prowadzenia wojen konieczne będzie podniesienie zdolności bojowych wiropłatów, w tym zwiększenie rozwijanych przez nie prędkości i gotowości do działań, jak również zmniejszenie ich gabarytów pod kątem wzrastającego prawdopodobieństwa użycia śmigłowców w terenie gęsto zabudowanym.

Stawia to wojska Wielkiej Brytanii w roli zainteresowanych maszynami takimi jak V-280 Valor, SB-1 Defiant czy AW609. Dostawy śmigłowców hybrydowych lub zmiennowirnikowców miałyby też zmniejszyć nakłady czasu i środków, które dziś są potrzebne do utrzymania w linii nieraz mocno wyeksploatowanych, wymagających częstszych przeglądów i napraw starszych konstrukcji.

Zobacz też: MH-53E i MV-22B na HMS Queen Elizabeth

(aviationweek.com)

Crown copyright 2002