São Paulo na pierwszym planie i Ronald Reagan w tle