Amerykańskie siły powietrzne wypłacą Boeingowi 882 miliony dolarów za dostarczone samoloty KC-46A Pegasus. Wcześniej pieniądze zostały zablokowane z powodu usterek wykrytych w latających cysternach. Trudna sytuacja ekonomiczna Boeinga spowodowana wstrzymaniem produkcji Boeingów 737 MAX i epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 skłoniła rząd amerykański do pomocy koncernowi.

Wypłata zablokowanych funduszy jest częścią szerszego rządowego programu mającego na celu utrzymanie działalności i dobrej kondycji finansowej dostawców Departamentu Obrony. Odpowiadający za zakupy w silach powietrznych Will Roper powiedział, że różnym przedsiębiorstwom zostanie wkrótce wypłacone 5 miliardów dolarów.

Siły powietrzne mają prawo wstrzymać wypłatę 28 milionów dolarów za każdy wadliwy egzemplarz KC-46A spośród pięćdziesięciu dwóch zamówionych. Wstrzymanie wypłat miało na celu wymuszenie na producencie wprowadzenie w samolotach odpowiednich poprawek. Do tej pory Boeing dostarczył trzydzieści trzy Pegasusy więc siły powietrzne miały prawo wstrzymać wypłatę 924 milionów dolarów.

Ponadto ogłoszono zawarcie porozumienia mi pomiędzy producentem a siłami powietrznymi, na którego mocy Boeing opracuje nowy system wizyjny do kontrolowania bomu i wprowadzi kilka innych usprawnień. Te prace będą w całości sfinansowane przez Boeinga. Wypłacone fundusze mają polepszyć płynność finansową Boeinga i sprawić, że program przekonstruowania systemu wizyjnego przebiegnie sprawnie, aby siły powietrzne mogły wreszcie zacząć korzystać z KC-46 w roli latającej cysterny, a nie tylko samolotu transportowego.

Zobacz też: Oblot prototypu śmigłowca bezzałogowego VSR700

(reuters.com, defensenews.com)

US Air Force / Louis Briscese