Rosja dostarczyła drugą transzę bojowych wozów piechoty BMP-3 dla Indonezji. Użytkownikiem pojazdów będzie Korpus Piechoty Morskiej wyspiarskiego państwa.

Uroczysta ceremonia przekazania wozów odbyła się w poniedziałek w głównej bazie indonezyjskiej piechoty morskiej, Karang Tekok. Druga transza liczy 37 pojazdów, stosowną umowę podpisano w maju 2012. Pierwszych 17 BMP-3 trafiło do Indonezji w listopadzie 2010. Wszystkie pojazdy reprezentują wariant BMP-3F, przeznaczony specjalnie dla oddziałów piechoty morskiej. W stosunku do innych wariantów charakteryzują się większą dzielnością morską i mogą przemieszczać się po morzu przy stanie 3. Pędniki strugowodne umożliwia rozwijanie prędkości do 10 km/h. Konstrukcja pojazdu pozwala lądować na brzegu nawet przy wzburzonym morzu, a nawet na wyholowanie w takich warunkach innego BMP-3F. Dzięki większej stateczności kadłuba i nowemu systemowi kierowania ognia możliwe jest prowadzenie celnego ostrzału przy stanie morza 2.

(armyrecognition.com)