Białoruski Państwowy Komitet Wojenno-Przemysłowy poinformował o zakończeniu prób państwowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet niekierowanych systemu Polonez. System powstał we współpracy z Chinami.

Ośmioprowadnicowa wyrzutnia rakiet kalibru 300 milimetrów została zamontowana na podwoziu MZKT-7930 w układzie 8 x 8. Każda wyrzutnia składa się z dwóch pakietów po cztery rakiety. W skład systemu wchodzą ponadto pojazd amunicyjny, przewożący dwa pakiety rakiet oraz pojazd dowodzenia. Proces przeładowywania jest całkowicie zautomatyzowany. Pierwsze Polonezy mają trafić do 336. Brygady Artylerii Rakietowej we wrześniu bieżącego roku. Mińsk nie ujawnia, ile Polonezów zamówiono.

Polonez powstał na bazie chińskiego systemu A200. W roku 2013 Białoruś i Chiny podpisały porozumienie o wspólnym rozwoju pocisków niekierowanych. Premierę system miał podczas ubiegłorocznej parady 9 maja w Mińsku, miesiąc później poinformowano o przeprowadzeniu udanych testów poligonowych w Chinach. Następnie rozpoczęły się próby państwowe, które zakończyły się 30 maja bieżącego roku, jednak informację o tym ujawniono 10 czerwca. Podobnie jak A200 zasięg Poloneza oceniany jest na dwieście kilometrów.

(conflict-news.com, vpk.gov.by; fot. Państwowy Komitet Wojenno-Przemysłowy Republiki Białorusi via vpk.gov.by)

Państwowy Komitet Wojenno-Przemysłowy Republiki Białorusi via vpk.gov.by