Mińsk jest w trakcie modernizacji systemu Polonez, która doprowadzi do zwiększenia zasięgu jego pocisków. Modyfikacja będzie nosić oznaczenie Polonez-M i zdolna będzie do rażenia celów położonych w odległości 300 kilometrów. Według Białorusinów pierwsze udane testy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych przeprowadzono na poligonie w obwodzie homelskim w październiku 2017 roku. Już wówczas informowano o wdrożeniu wszystkich niezbędnych założeń, które miały sprawić, że zasięg zostanie wydłużony.

Według źródeł ulokowanych w ministerstwie obrony Białorusi nowe pociski uzbrojono w głowicę o masie 480 kilogramów. Za całość wysiłku modernizacyjnego odpowiada szereg podmiotów, w tym wojskowe ośrodki naukowe i Zakład Elektromechaniki Precyzyjnej z Dzierżyńska.

Białorusini informują również, że ulepszono system naprowadzania pocisków. Podczas targów MILEX 2017 pokazano makietę nowego pocisku, której wygląd zewnętrzny, a zwłaszcza brak powierzchni sterowych, wskazywał na brak możliwości manewrowania. Prawdopodobnie Białorusini poprzestali na zwiększeniu zasięgu systemu i sprawieniu, że pocisk może przenieść cięższą głowicę bojową.

Obecnie na stanie 336. Brygady Artylerii Rakietowej z Osipowicz znajdują się wyrzutnie Polonez o zasięgu pocisków 200 kilometrów. System artyleryjski tego typu od niedawna znajduje się również na wyposażeniu azerskich sił zbrojnych.

Zobacz też: Kolumbia zainteresowana brazylijskimi ASTROS-ami?

(defenseworld.net, vpk.gov.by)

mil.ru, Creative Commons Attribution 4.0 International