Amerykańskie wojska lądowe zamówiły dodatkową transzę przeciwpancernych pocisków kierowanych systemu TOW za 101 milionów dolarów. Rozmiarów zamówienia niestety nie ujawniono, nie wskazano także, których wariantów TOW-a dotyczy.

Pocisk BGM-71 TOW w pierwotnej postaci był kierowany przewodowo, stąd jego nazwa: Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided. Już w latach 80. Raytheon opracował układ kierowania bezprzewodowego, ale ostatecznie bezprzewodową wersję systemu TOW przyjęto do służby dopiero w 2010 roku. Obecnie litera W w skrótowcu oznacza: Wireless-guided. Pierwsze duże zamówienie na pociski tej wersji (blisko 6700 sztuk) złożono w 2012 roku.

Do tej pory Raytheon dostarczył ponad siedemset tysięcy TOW-ów amerykańskim siłom zbrojnym (US Army i US Marine Corps) oraz użytkownikom zagranicznym. Obecnie rodzina pocisków obejmuje trzy warianty: TOW-2A z głowicą tandemową, TOW-2B atakujący cel z górnej półsfery i TOW Bunker Buster (BGM-71H) do niszczenia umocnień. TOW ma pozostać w uzbrojeniu US Army co najmniej do 2034 roku.

Zobacz też: Premiera bezzałogowca przeciwpancernego THeMIS

(informacja prasowa Raytheona)

US Army / Staff Sgt. Jason Hull