Rosyjski rząd dąży do uatrakcyjnienia służby wojskowej w siłach zbrojnych tego kraju. W tym celu rozważa się wprowadzenie dodatkowych korzyści i udogodnień dla poborowych. Inicjatywa jest efektem współpracy resortów obrony, spraw wewnętrznych, edukacji, finansów i rozwoju gospodarczego. Rząd powinien zatwierdzić środki przeznaczone na ten cel do połowy września, dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu rocznego poboru rozpoczynającego się 1 października.

Proponowane rozwiązania przewidują łatwiejszy dostęp do szkolnictwa wyższego w Rosji i za granicą, a także umożliwienie podejmowania pracy w sektorze cywilnym. Wprowadzone zmiany będą kolejnymi po tym, jak w ubiegłym roku podniesiono zarobki rosyjskiego personelu wojskowego.

Nowe środki pozwolą byłym poborowym uzyskać darmowe szkolenia, wymagane na egzaminach wstępnych na studia. Natomiast absolwenci szkół wyższych, którzy służyli w armii, będą otrzymywać granty w celu kontynuacji nauki w szkołach rosyjskich i zagranicznych. Byli poborowi będą również otrzymywać świadczenia po wejściu do państwowej służby cywilnej.

Ostatnią, lecz nie mniej ważną, kwestią jest wprowadzenie dodatkowych działań mających na celu wychowanie patriotyczne oraz promowanie uprawiania sportu przez rekrutów (nacisk kładziony będzie na sporty walki).

(en.rian.ru)