Czeskie ministerstwo obrony rozesłało do producentów wozów bojowych zapytania w sprawie wstępnych ofert dostawy 210 gąsienicowych bojowych wozów piechoty. Jedną z propozycji jest ASCOD, oferowany przez General Dynamics European Land Systems. ASCOD w różnych wariantach jest użytkowany przez siły zbrojne Austrii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Również w Czechach konfiguracja wozu będzie dostosowana do lokalnych wymagań.

Nie wiadomo jeszcze, jakiej wieży zażyczą sobie Czechy, ale producent zapewnia, że jest w stanie zintegrować z podwoziem w zasadzie każdy typ wieży – załogowy i bezzałogowy. W czasie odbywających się w Brnie targów IDET 2019 pojazd prezentowano z izraelską bezzałogową wieżą UT30MK2. Nie było to jednak podyktowane wymogami czeskimi, ale jedynie bardzo dobrą współpracą producenta ASCOD-a z izraelską spółką Elbit. Wieżę bezzałogową zainstalowano, pomimo że w Czechach podjęto już decyzję, iż jednym wymogów stawianych przed oferentami jest integracja proponowanego bojowego wozu piechoty z wieżą załogową

Oferta GDELS dotyczy nie tylko dostawy gotowych pojazdów, ale również korzyści dla czeskiego przemysłu zbrojeniowego. Producent potwierdził chęć uruchomienia produkcji pojazdów w kraju przeznaczenia i zaangażowania czeskich firm jako poddostawców, a także zadeklarował transfer technologii. Ponadto czeskie przedsiębiorstwa zostaną włączone do globalnego łańcucha dostaw i będą mogły oferować swoje wyroby wszystkim użytkownikom wozów bojowych produkowanych przez GDELS.

ASCOD jest jednym z czterech bojowych wozów piechoty branych pod uwagę w czeskim przetargu. Pozostałe to CV90 z BAE Systems, Puma oferowana przez konsorcjum PSM i Lynx od Rheinmetalla.

Aktualizacja (15 września): W artykule skorygowano informację, że Czesi wymagają użycia wieży załogowej.

Zobacz też: Urałwagonzawod wznowi produkcję armat 2A20

(European Security & Defence 9/2019)

Adam Hauner, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International