Według badań przeprowadzonych przez armeński ośrodek badawczy Caucasus Institute w ciągu ostatnich lat znacząco zmniejszył się odsetek mieszkańców Armenii stawiających na pokojowe rozwiązanie konfliktu wokół Górskiego Karabachu. Zaostrzenie nastrojów nie przekłada się wyłącznie na niechęć polityczną, ale wpływa również na relacje gospodarcze i towarzyskie z mieszkańcami Azerbejdżanu.

Przeprowadzone w 2004 roku ankiety wykazały, że 30% badanych gotowych było poprzeć ustępstwa wobec Baku, jeśli przyczyniłoby się to do zakończenia konfliktu. Jednak już w 2017 roku odsetek respondentów wyrażających takie przekonanie spadł do 8%. Zaostrzenie stanowiska widać wśród mieszkańców zarówno Armenii, jak i nieuznawanej republiki Górskiego Karabachu.

Polityczne niesnaski przekładają się również na kontakty międzyludzkie. Znacząco spadł odsetek Armeńczyków deklarujących gotowość do robienia interesów z mieszkańcami Azerbejdżanu – z 30% w 2009, do 17% w 2015 roku. Badanie wykazało również, że rozwiązanie militarne konfliktu z Azerbejdżanem najbardziej popierane jest przez osoby bardzo młode (między 18. a 24. rokiem życia) oraz pokolenie pamiętające wojnę o Górski Karabach (badani między 45. a 54. rokiem życia).

Zobacz też: Armenia zaniepokojona rosyjską bronią w Azerbejdżanie

(eurasianet.org)

Khustup, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0