Argentyński senat poparł utworzenie Narodowego Funduszu Obrony (Fondo Nacional de Defensa, FONDEF), którego celem będzie zbieranie funduszy na zakupy sprzętu dla argentyńskich sił zbrojnych. Według ministra obrony Agustína Rossiego jest to historyczny moment. Średni wiek wyposażenia argentyńskich sił zbrojnych to trzydzieści osiem lat.

– To wyspecjalizowany fundusz utworzony z myślą o finansowaniu zakupów uzbrojenia dla argentyńskich sił zbrojnych tak, aby zagwarantować wypełnienie założeń polityki obronnej i zagwarantować niepodległość – powiedział minister Rossi. – Dziękuję prezydentowi Albertowi Fernándezowi za decyzję polityczną, wiceprezydent Cristinie Fernández de Kirchner za zaufanie i deputowanym za wsparcie tego projektu.

Środki przekazywane z budżetu na FONDEF będą wynosiły 0,35% zakładanych wpływów do tegorocznego budżetu. W 2021 roku będzie to już 0,5%, w 2022 roku – 0,65%, a od 2023 roku będzie to 0,8%. Środki z funduszu mają być przeznaczone na naprawy, modernizacje i/lub zakupy uzbrojenia dla sił zbrojnych. Przyznawanie funduszy na konkretne projekty będzie realizowane przez ministerstwo obrony, a tam, gdzie się da, będzie się ono kierowało poniższymi zasadami:

  • faworyzowane mają być lokalne zamienniki produktów importowanych i produkty z potencjałem eksportowym;
  • promowane mają być rozwiązania innowacyjne technologicznie;
  • promowane mają być badania i rozwój zarówno w instytucjach państwowych, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych;
  • tworzone mają być warunki do asymilacji innowacji w przemyśle

Fundusz ma pomóc w odbudowie i rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego. Ta gałąź przemysłu jest uważana za element zwielokrotniający aktywność gospodarczą, ponieważ wiąże się z wieloma poddostawcami i kooperantami, co angażuje wiele miejsc pracy. Dzięki funduszowi mają powstać nowe miejsca pracy, a pozycja małych i średnich przedsiębiorstw ma się umocnić.

Wśród pierwszych projektów, które mogą być finansowane z funduszu wymienia się modernizacje i rozwój samolotów IA-63 Pampa III i IA-100 Malvina, wymianę silników w samolotach IA-58 Pucará, remont samolotów P-3 Orion czy budowę holowników dla marynarki wojennej.

Projekt stworzenia funduszy został przedłożony przez Agustína Rossiego w zeszłym roku, gdy obecny minister był jeszcze szeregowym deputowanym. Ustawa została zaakceptowana w niższej izbie parlamentu w listopadzie 2019 roku, a teraz została potwierdzona przez senat.

Zobacz też: Serbia zamawia Mistrale 3

(lanacion.com.ar, defense-aerospace.com)

Bob Adams, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic