Od nowego roku Unii Europejskiej będzie przewodniczyć prezydencja portugalska. Natomiast przewodnictwo w  Mercosur obejmie Argentyna. W związku z tym ministrowie spraw zagranicznych obu państw, Felipe Solá (na zdjęciu powyżej) i Augusto Santos, omówili sprawy będące przedmiotem zainteresowania obu stron. Poza dziedziną gospodarki pojawiła się również sprawa Falklandów.

Obaj ministrowie uzgodnili, że przez następne pół roku będą pozostawać w stałym kontakcie, żeby na bieżąco zajmować się sprawami obu bloków gospodarczych. Ponadto będą uważnie obserwować wydarzenia w obu organizacjach, żeby zawczasu dostrzegać możliwości i zagrożenia dla obu sojuszy i dla obu państw. W stosunkach bilateralnych szczególne znaczenie nadano poszukiwaniom nowych obszarów możliwej wymiany handlowej.

Felipe Solá poinformował, że będzie dążył do ściślejszej integracji gospodarczej Mercosuru, a także chciałby większych ułatwień w poruszaniu się między państwami należącymi do tej organizacji. Mercosur tworzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Dołączyć chciałaby również Boliwia, natomiast Wenezuela jest od 2016 roku zawieszona. W kwestii umowy handlowej z Unią Europejską Solá przyznał, że widzi zagrożenia, ale patrzy w przyszłość z optymizmem wraz z polepszającą się sytuacją gospodarczą regionu.W kwestiach politycznych Argentyna ma zamiar wykorzystać do swoich celów fakt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Minister Solá starał się przekonać swojego portugalskiego partnera, żeby Unia Europejska w przyszłej umowie między Brukselą a Londynem określiła Falklandy/Malwiny mianem „terytorium spornego”, a nie brytyjskiego terytorium zamorskiego. Jest to nowa polityka argentyńska prezentowana w czasie wszystkich spotkań z ministrami i ambasadorami państw Unii Europejskiej.

W czasie spotkania ministrów przypomniano, że stosunki argentyńsko-portugalskie zapoczątkowano już w 1821 roku. Portugalia była pierwszym europejskim państwem, które uznało niepodległość Argentyny ogłoszoną w 1816 roku i dlatego – w zależności od sytuacji związanej z pandemią COVID-19 – w przyszłym roku zostaną zorganizowane uroczyste obchody dwustolecia argentyńskiej niepodległości.Argentyna twierdzi, że archipelag stał się jej własnością z chwilą uzyskania niepodległości od Hiszpanii w roku 1816. Wielka Brytania podkreśla zaś prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. 2 kwietnia 1982 roku Argentyna dokonała inwazji na Falklandy. W odpowiedzi Wielka Brytania przeprowadziła operację „Corporate” z zadaniem odzyskania wysp. Operacja zakończyła się sukcesem Brytyjczyków 14 czerwca 1982 roku – data ta jest najważniejszym świętem na Falklandach. W referendum w 2013 roku na 1517 głosujących (z 1650 uprawnionych) przeciwko utrzymaniu status quo opowiedziały się trzy osoby.

W trzydziestą pierwszą rocznicę wojny nasz serwis opublikował cykl artykułów poświęconych najważniejszym lądowym, morskim i lotniczym epizodom tego konfliktu. Zainteresowanych Czytelników zapraszamy do naszego tekstu zbiorczego o wojnie falklandzkiej, w którym na samym początku widnieje lista artykułów.

Zobacz też: Ameryka łacińska wobec wojny falklandzkiej

(mercopress.com)

cancilleria.gob.ar