Angola prowadzi z Białorusią rozmowy dotyczące ewentualnego zamówienia systemów obrony przeciwlotniczej. Według nieoficjalnych informacji, jakie mają krążyć po stolicach południowoafrykańskich, potencjalna wartość umowy wynosi 200 milionów dolarów.

Według anonimowych źródeł rządowych w Luandzie podpisano już wstępne porozumienie pomiędzy rządem a Białoruskim Bankiem Rozwoju na zakup wyposażenia i produktów specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla lokalnych sił zbrojnych. Chociaż kontrakt nie został podpisany ani nie ma nawet wyznaczonej daty ceremonii podpisania, to fakt, że po stronie białoruskiej jednym z sygnatariuszy wstępnego porozumienia jest spółka Tetraedr sugeruje, że przedmiotem umowy mogą być systemy przeciwlotnicze.

Jest to już druga poszlaka wskazująca na zainteresowanie afrykańskiego państwa obroną przeciwlotniczą. W zeszłym roku Angolę wizytowała białoruska delegacja wysokiego szczebla, a dyskusje dotyczyły między innymi możliwości stworzenia w Angoli zaplecza serwisowo-remontowego dla sprzętu wojskowego, w tym systemów obrony przeciwlotniczej.

Tetraedr jest dostawcą między innymi systemu przeciwlotniczego średniego zasięgu S-125-2TM Peczora-2TM. Jest to zmodernizowana wersja radzieckiego systemu S-125 Newa o zasięgu sięgającym 35 kilometrów z możliwością zwalczania dwóch celów równocześnie. W 2006 roku system S-125-2TM zakupił Kazachstan, a testował go również Wietnam.

Zobacz też: Ukraińskie modernizacje radzieckich systemów przeciwlotniczych

(monch.com)

ShinePhantom, Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0