Według informacji ujawnionych przez agencję informacyjną Kyodo US Army przeprowadziła w latach 60. na Okinawie szereg eksperymentów z bronią biologiczną. Podobne testy odbywały się na Tajwanie i w samych Stanach Zjednoczonych.

Agencja powołują się na amerykańskie dokumenty wojskowe z roku 1965, do których dotarła. Na pozostającej do 1972 pod amerykańską okupacją Okinawie miano przeprowadzić w latach 1961-62 łącznie 12 eksperymentów z użyciem broni biologicznej. Ich obiektem były grzyby atakujące ryż. Tego typu pasożyty występują w 85 krajach i ocenia się, że rocznie niszczą ryż wystarczający do wykarmienia 60 milionów ludzi. Dokumenty potwierdzają przeprowadzenie w tym samym okresie podobnych eksperymentów na Tajwanie i w USA.

Testy miały ocenić przydatność tego typu broni biologicznej na wypadek wojny z Chinami oraz państwami Azji Południowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę czas eksperymentów można się zastanawiać, czy Pentagon nie rozważał użycia takiej broni w Wietnamie. Ostatecznie jednak program badań nad „ofensywną” bronią biologiczną został anulowany w roku 1969.

(kyodonews.jp)