Kierownik Centrum Redukcji Zagrożenia Atomowego Siergiej Ryżkow poinformował, że od 19 do 24 sierpnia nad Rosją są realizowane amerykańskie loty w ramach realizacji postanowień Traktatu o Otwartych Przestworzach (Open Skies Treaty). Loty samolotem OC-135B będą realizowane po wcześniej ustalonych wspólnie trasach.

Na pokładzie amerykańskiego samolotu znajdują się rosyjscy obserwatorzy nadzorujący przestrzeganie parametrów pracy urządzeń obserwacyjnych. Kamery i aparaty fotograficzne stosowane w OC-135B i innych samolotach biorących udział w realizacji postanowień traktatu przeszły międzynarodową certyfikację zapewniającą, że ich parametry nie są lepsze, niż dopuszcza to traktat.

W tym samym czasie, kiedy Amerykanie będą latali nad Rosją, Rosjanie będą latali nad Wielką Brytanią. Rosyjska misja rozpoczęła się 19 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Rosjanie do obserwacji wykorzystują samolot An-30B. Również im w lotach towarzyszą przedstawiciele państwa przyjmującego – w tym wypadku Wielkiej Brytanii – nadzorujący realizację lotów zgodnie z ustaleniami umowy międzynarodowej.

Powstały z inicjatywy prezydenta George’a Busha seniora i podpisany w 1992 roku Traktat o Otwartych Przestworzach jest częścią międzynarodowego systemu bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń. Głównym elementem porozumienia jest zwiększenie poprzez obserwację z powietrza otwartości i przejrzystości działań wojskowych podejmowanych przez sygnatariuszy traktatu. Roczne plany określają liczbę lotów obserwacyjnych, które każde państwo ma prawo wykonać nad terytorium innych państw lub obowiązek przyjąć nad własnym terytorium. Porozumienie ułatwia nadzór nad przestrzeganiem postanowień już istniejących i przyszłych porozumień rozbrojeniowych.

Zobacz też: Pierwsze loty Tu-214ON nad Stanami Zjednoczonymi

(ruaviation.com)

USAF