Amerykanie rozważali użycie broni jądrowej w Wietnamie