Amerykańscy żołnierze pracujący przy aparacie bezzałogowym.