Żołnierze z 3. Batalionu 29. Pułku Artylerii US Army zacieśniają więzi z lokalną społecznością Żagania poprzez wizyty w szkołach podstawowych. Amerykanie przebywają w Polsce w ramach operacji „Atlantic Resolve”.

W ubiegłym miesiącu Amerykanie zorganizowali dwie takie wizyty. Było to przetarcie dla innych jednostek z 3. Brygadowego Pancernego Zespołu Bojowego 4. Dywizji Piechoty w celu poznania lokalnej kultury i stylu życia mieszkańców ośmiu europejskich państw, w których stacjonuje jednostka.

Żołnierze rozmawiali z uczniami na temat języka angielskiego, amerykańskich stopni wojskowych i różnic kulturowych. Dzieci były z tych wizyt bardzo zadowolone i chętnie rozmawiały z żołnierzami po angielsku. Obie strony wymieniały się łamańcami językowymi ze swoich języków. Oczywiście nie mogło także zabraknąć tematu operacji „Atlantic Resolve” i tłumaczenia, czemu współpraca wojsk polskich i amerykańskich jest ważna dla zachowania wolności, w której dzieci dorastają, a której mogli nie znać ich rodzice i dziadkowie kiedy sami byli dziećmi.

(army.mil)

US Army / Capt. Scott Walters