Jak pokazują statystyki globalne wydatki na zbrojenia wykazują tendencję wzrostową. Jedynie w ostatnim czasie tendencja ta została zachwiana poprzez kryzys gospodarczy.

W wymiarze światowym spada również eksport broni przez ich największych producentów. Obecnie połowa tego eksportu przypada na Stany Zjednoczone. Wartość wydatków na zbrojenia w tym państwie systematycznie rosła, mimo kryzysu, jaki dotknął to państwo. Ten wzrost spowodowany był przede wszystkim prowadzeniem operacji w Iraku i Afganistanie.

Wartość wyeksportowanej broni i sprzętu wojskowego z USA w ostatnim roku wyniosła 35 miliardów dolarów. Głównymi jej odbiorcami były Tajwan, Indie oraz Afganistan. Z kolei Indie, według badań Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, w ostatnich latach znajdują się w ścisłej czołówce państw wydających najwięcej na zbrojenia.

Sprzęt pochodzący ze Stanów Zjednoczonych ma wiele zalet, które dotyczą przede wszystkich jego jakości, niezawodności i skuteczności. Dzięki tym plusom chętnie się po niego sięga. Jednak jego największą wadą jest wysoki koszt zakupu, co powoduje, iż często państwa preferują tańsze zamienniki.

Stany Zjednoczone niezmiennie liderują na rynku eksportu broni, a na dalszych miejscach plasują się Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Niemcy. W tym gronie przewagę w ostatniej dekadzie uzyskała Rosja eksportując sprzęt wojskowy do wielu państw, z których na czoło wysunęły się Indie i Chiny.

(http://strategypage.com)