Dowódca Sił Zbrojnych Estonii generał brygady Riho Terras powiedział, że nowy plan rozwoju estońskich sił zbrojnych zwiększy ich zdolności do radzenia sobie z rzeczywistymi problemami obrony terytorialnej, a także uczyni z Estonii bardziej wiarygodnego sojusznika w NATO.

Plan rozwojowy zakłada stworzenie struktury wojsk o liczebności dwudziestu jeden tysięcy. Siły te charakteryzowałyby się szybszym czasem reakcji oraz większą siłą ognia. Co więcej, położono nacisk na stworzenie dwóch brygad piechoty o charakterze sił szybkiego reagowania. Pierwsza brygada piechoty byłaby dodatkowo wyposażona w ciężki sprzęt: bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone i samobieżną artylerię.

Liga Obrony, czyli siły ochotnicze, utrzyma dotychczasowe zadania i nadal będzie zasadniczym komponentem obrony terytorialnej. Jednak jej odpowiedzialność za te kwestie uległaby dalszemu zwiększeniu. Liczebność w ciągu dziesięciu lat wzrosłaby z dwudziestu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu ochotników do trzydziestu tysięcy.

Obecnie Estonia wydaje na utrzymanie sił zbrojnych poniżej 2% PKB, czyli granicy ustalonej przez NATO dla swoich członków. Postępujące od 2009 roku cięcia w wydatkach odbiły się na stanie i jakości posiadanego asortymentu. Jednak według obecnych planów budżet estońskiego MON znów wzrośnie i osiągnie z powrotem 2% PKB. Korelują z tym plany przebudowy estońskich sił zbrojnych. Do 2018 roku Estończycy planują zakup czołgów, nowych bojowych wozów piechoty, granatników przeciwpancernych, systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego i średniego zasięgu, śmigłowców transportowych, dodatkowych samochodów oraz nowoczesnego wyposażenia osobistego dla żołnierzy.

Kolejnym elementem będzie bardziej wydajna struktura dowodzenia estońskich sił zbrojnych Osiągnięte zostanie to poprzez połączenie sztabów: armii oraz Sztabu Głównego Sił Zbrojnych Estonii. Jeden sztab utworzą dotychczas dwa odrębne przypadające siły powietrzne oraz marynarkę wojenną.

Do końca 2014 roku wszyscy poborowi otrzymają nowe wyposażenie osobiste, a także zapewni im się poprawę warunków życia. W tym celu zbudowane zostaną nowe koszary w Tapa, Johvi, Voru i Amari. Co więcej, odnowieniu ulegną poligony, regionalne ośrodki szkoleniowe oraz większy nacisk położy się na ćwiczenia dla ochotników z Ligi Obrony. Osobną kwestią będzie zwiększenie poziomu płac do tego sprzed recesji.

(armyrecognition.com)

Sgt. Freddy G. Cantu, domena publiczna