Największa partia polityczna Bahrajnu Al-Wefaq odmówiła udziału w niektórych częściach dialogu narodowego realizowanego w celu normalizacji sytuacji w kraju. Ta główna szyicka partia opozycyjna nie chce uczestniczyć w rozmowach na temat realizacji przyspieszonych reform.

Władze Bahrajnu zdecydowały się na rozpoczęcie debaty ze względu na niestabilną sytuację w królestwie. Inauguracyjne spotkanie, w którym uczestniczyło 300 osób, odbyło się w zeszłą sobotę. Uczestnicy konferencji mogli brać udział w kilku sesjach tematycznych: politycznej, ekonomicznej, społecznej i związanej w ochroną praw człowieka. Kolejne spotkania odbywać się będą trzy razy w tygodniu.

Jak podał członek Al-Wefaq Khalil al-Marzouq, ugrupowanie będzie bojkotować posiedzenia komisji do spraw gospodarczych i społecznych. Partia zapowiedziała natomiast czynny udział w sesjach na temat praw człowieka i w związanych z kwestiami politycznymi.

– Wychodzimy z założenia, że dialog narodowy powinien skupiać się głównie na problemach politycznych i bezpieczeństwa kraju. Dialog w innej formie nie doprowadzi do wyprowadzenia Bahrajnu z kryzysu ani do rozwiązania najtrudniejszych problemów Królestwa – mówił Khalil al-Marzouq.

Stowarzyszenie Islamskiego Narodowego Porozumienia, bo tak brzmi pełna nazwa Al-Wefaq, dodaje, że społeczeństwo Bahrajnu nie jest w pełni reprezentowane przez zaproszonych do debaty przedstawicieli. Uważają, że wiele grup społecznych jest dyskryminowanych i nie ma możliwości przedstawienia swoich racji. Al-Wefaq decyzję o uczestnictwie w „Dialogu Bahrajnu” podjął w ostatniej chwili. Ugrupowanie to nie chciało wziąć udziału w rozmowach, ponieważ zaproponowano mu tylko pięć miejsc, mimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydaci tego ugrupowania zdobyli 18 mandatów na 40 możliwych.

Bezpośrednią przyczyną zorganizowania debaty narodowej były protesty szyitów rządzonych przez sunnicką mniejszość. Brutalne zamieszki trwały nieprzerwanie od 14 lutego, a z pomocą państw sąsiednich (m.in. Arabii Saudyjskiej) zostały stłumione w marcu.

Niechęć opozycji parlamentarnej do udziału w dyskursie narodowym może być postrzegana jako poważny cios dla wysiłków mających na celu osiągnięcie większej stabilności i normalności w państwie.

(aljazeera.net, nowlebanon.com, peacebahrain.com)